Hoogst waarschijnlijk gaat nog dit voorjaar de schop in de grond voor een 31 km lang traject.

Maarten Kemperman, oud wedstrijdrijder en tegenwoordig teammanager van een professioneel mountainbiketeam, begon 10 jaar geleden in zijn eentje de lobby bij de gemeente Opsterland. Elke keer ving hij bot bij de ambtelijke molen. Vier jaar geleden zocht Kemperman steun bij Andreas Post, Aert Jorna en Miente Steensma die gezamenlijk de Stichting MTB-route Drachten-Beetsterzwaag in het leven riepen.

Na vier jaar intensief contact met de beleidsbepalers, boseigenaren, Staatsbosbeheer, Bosgroep Noordoost Nederland en de provincie Friesland is het project recent goedgekeurd. In de gemeente Opsterland zal straks een uitdagende route ontstaan van ongeveer 31 kilometer. Als de laatste plooien met de gemeente Smallingerland zijn glad gestreken kunnen de ruim 3000 actieve mountainbikers genieten van ruim 42 km route, tevens dan de langste route in Friesland!

“We zijn zeer erkentelijk dat alle boseigenaren, verenigt in de “Opsterlandse Groene Parels”, en verdere stakeholders met het project hebben ingestemd waardoor de mountainbikers kunnen blijven genieten van deze mooie natuurbeleving.” Aldus Maarten Kemperman.

Mede door de groei van actieve mountainbikers in de afgelopen jaren is ervoor gekozen om de drukke boskern en de kwetsbare ecologische zone van het Opsterlandse bos te vermijden. Er zal rond de 10 kilometer aan nieuwe routes worden aangelegd. Daarnaast bestaat de route uit een afwisseling van brede paden waar je even op adem kunt komen en leuke, technische singletracks.

De route zal worden gemarkeerd met palen met daarop in het internationale MTB-teken.

Voor de realisatie zal straks een beroep worden gedaan op vrijwilligers die samen met Bosgroep Noordoost Nederland en de Stichting Mountainbikeroute Drachten-Beetsterzwaag mee willen helpen om de route te realiseren en te onderhouden.

Inmiddels zijn 4 startlocaties in kaart gebracht. In de gemeente Smallingerland kan gestart worden met de nieuwe route bij het Bewegingscentrum aan de Sportlaan. In Opsterland is gekozen voor de volgende startpunten Sparjebird, Het Witte Huis Olterterp en nabij De Walle in Beetsterzwaag.

De komende maand zal een voor alle geïnteresseerden voorlichtingsavond worden georganiseerd.