Beide ritten voeren door het prachtige en afwisselende landschap van de Zuid-Veluwe, met op de langste afstand een uitstapje naar de Posbank en Loenermark.
Organisator Toerclub Wageningen heeft door haar MTB-programma in de wintermaanden een jarenlange ervaring met het bedenken en uitzetten van mooie mountainbiketochten. Bovendien heeft ze door die activiteit een goede relatie opgebouwd met alle bosbeheerders in de regio. Die terreinbeheerders zijn ons zeer terwille geweest bij het samenstellen van het parcours en we zijn hen daar uitermate erkentelijk voor.

Ter ere van het zilveren jubileum heeft de Vereniging Natuurmonumenten voor één keer toestemming verleend om de pittige vaste route van de Posbank in het parcours op te nemen. Wel is daarbij de afspraak gemaakt, dat er voor elke deelnemer, die van die route gebruik maakt, een afdracht van 2.50 euro wordt betaald.
De kosten voor deelname aan de 110km-rit zullen dan ook iets hoger liggen, dan voor de 55km-tocht. Net zoals elke andere deelnemer aan het evenement ontvangt de MTB-rijder naast een startbewijs ook een polsbandje. Dat polsbandje moet straks zichtbaar gedragen worden, zodat controlerende bosbeheerders gemakkelijk kunnen zien, wie wel en wie niet als deelnemer aan de Hel van Wageningen staat ingeschreven. Zij, die het polsbandje niet zichtbaar dragen lopen het risico te worden beboet.

De beide M.T.B.-routes mogen dan met Hel van Wageningen een eigen naam hebben gekregen, maar ze zijn onlosmakelijk verbonden met de rest van het evenement. Zo zijn de start- en aankomstplaats dezelfde als voor de deelnemers aan de Jan Janssen Classic en worden er door de mountainbikers ook een aantal controleposten van de Jan Janssen Classic aangedaan. Technische en medische begeleiding staan op hetzelfde niveau en de routes worden met duidelijke pijlen aangegeven. Omdat de MTB-routes soms die van de wegroutes kruisen worden er afwijkende pijlen gebruikt.

Ook voor de twee M.T.B.-tochten geldt dat men zich alleen via voorinschrijving kan aanmelden. Op de dag zelf is het niet mogelijk om een startbewijs te kopen. Met de vergunningverleners is voor dit eerste jaar overeengekomen, dat er niet meer dan 500 startbewijzen worden uitgereikt. De voorinschrijving wordt gesloten, zodra dit aantal is bereikt. Meer weten? Bezoek www.janjanssenclassic.nl