Opstappen bij MTB Bar End (Apeldoorn)

De Apeldoornse mountainbikevereniging Bar End houdt iedere maand een MTB-opstapdag. Dit zijn avonden waarop iedereen met interesse in mountainbiken van harte welkom is.

In een ontspannen sfeer wordt uitleg gegeven over het fietsen in het bos, er is aandacht voor fietsbeheersing én kan men kennismaken met gelijkgestemden. Het is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar, met eigen fiets en helm. Er zijn geen kosten aan verbonden en men hoeft geen lid te worden.

De opstapdagen zijn de eerste dinsdag van de maand, de eerstvolgende is op dinsdag 3 september. Aanvang is om 18.30 uur bij clubhuis ’t Knooppunt van Bar End op het Sportpark Orderbos in Apeldoorn.

Nieuwe mountainbikeclub "Xtrail" in Zutphen

Zutphen en omstreken is sinds 1 juni een sportclub rijker. Het gaat om mountainbikeclub ‘Xtrail’, dat ter zake trainingen, clinics en kennisdeling aanbiedt.

,,Hoewel er veel MTB-ers in de regio zijn, is het voor hen nooit tot een eigen club en dus belangenbehartiging gekomen”, aldus de initiatiefnemers. ,,’Xtrail’ zal als bij de NTFU aangesloten vereniging alle voordelen van dit lidmaatschap koppelen aan gezamenlijke fietstochten en trainingen. Ook voor beginners en jeugd!”

De club komt iedere woensdag vanaf 18.45 uur bijeen bij de Eefdese sluis. Zie ook www.mtbzutphen.nl.

Nieuwe organisatiestructuur NTFU een feit

Geen grote, anonieme districtsvergaderingen meer, maar in kleine bijeenkomsten met elkaar in gesprek over de kern van de wielersport: samen deze mooie sport beleven. Verenigingen en stichtingen beschikken bij de NTFU vanaf nu over een sterk netwerk.

Tijdens de voorjaarsvergadering op maandag 27 mei heeft de NTFU-achterban ingestemd met een nieuwe structuur van de NTFU-organisatie. In deze nieuwe structuur wordt overlegd in vijfentwintig kleine regio’s in plaats van negen grote districten. Waar het in de districtsvergaderingen vooral over de formele vergaderstukken ging, gaat het in de regiovergaderingen juist over de zaken die bij de verenigingen spelen. Verenigingen komen meer met elkaar in contact, delen hun ervaringen en op allerlei terreinen worden kansen in de samenwerking beter benut.

Schaalverkleining
Waar de overheid steeds meer kiest voor schaalvergroting, kiest de NTFU bewust voor het tegenovergestelde. “Wij geloven in persoonlijk contact, zowel tussen de verenigingen onderling als tussen de verenigingen en de leden van het hoofdbestuur en de medewerkers op het bureau”, aldus Wil Noorman, secretaris van het NTFU-hoofdbestuur. “Door mensen met elkaar te verbinden, kunnen goede initiatieven worden gedeeld, krijgen we een beter beeld van wat er speelt in het land en kan het producten- en dienstenaanbod van de NTFU nog beter worden afgestemd op de behoefte.”

De eerste praktijkervaring
Vooruitlopend op het besluit om de organisatiestructuur te wijzigen is dit voorjaar al gekozen om in de nieuwe regiostructuur bijeen te komen. Verenigingen vergaderden dichter bij huis, in kleinere groepen, over thema’s die hen dagelijks raken. Dat verenigingen blij zijn met de verandering, is o.a. gebleken uit de hoge opkomst.

“In mijn ogen verandert vooral de rol van de clubs in de regio’s”, stelt Jetse van Melick van fietsclub De Mol uit Dordrecht. “Verenigingen krijgen meer invloed op het overleg en zijn zélf verantwoordelijk voor het creëren van meerwaarde. Wij kunnen nu namelijk zelf de agenda bepalen en punten bespreken die ons specifiek aangaan. Het is dus niet achterover zitten en wachten op wat komen gaat, maar zelf de onderwerpen en inhoud van het overleg bepalen.”

Netwerk
In de nieuwe regiostructuur wordt iedere regio vertegenwoordigd door een regioafgevaardigde.

Hij of zij is degene die de belangen van de regio binnen de NTFU behartigd. De regioafgevaardigde vormt daarnaast een duo met een vaste medewerker van het NTFU-Uniebureau. De medewerker brengt tijdens de regio-overleggen praktische zaken in en kan de signalen vanuit de regio’s sneller bespreken op het bureau. De NTFU wordt hierdoor een sterkere en slagvaardige organisatie. Naast deze verbeterde interne contacten wordt ook geïnvesteerd in een goede band met externe organisaties. Lokale boswachters nemen in enkele regio’s al deel aan de bijeenkomsten. Overleg over o.a. vaste mountainbikeroutes vindt op deze manier op een efficiënte en succesvolle manier plaats.

Belangen
De NTFU heeft zichzelf in de huidige beleidsperiode ten doel gesteld om de rol van belangenbehartiger sterk neer te zetten. Dit betekent dat door medewerkers en bestuursleden contacten zijn en worden gelegd met organisaties en overheden die zich inzetten voor de wielersport. Het zijn echter vooral de lokale contacten die door verenigingen en regioafgevaardigden worden onderhouden die een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het behartigen van de belangen van de fietser. “Het mes snijdt dus aan twee kanten” aldus Wil Noorman.

ATB-club verwelkomt 200e lid

All Terrain Biking Beilen heeft afgelopen week haar tweehonderdste lid mogen verwelkomen. Richard Hulzebosch uit Beilen was de gelukkige en heeft uit handen van voorzitter Bernhard Fidom een waardebon van € 100 ontvangen.

Deze waardebon is beschikbaar gesteld door Egbert Egberts fietsspeciaalzaak uit Borger. Ook heeft Richard een gratis clubtenue ontvangen van de vereniging.

ATB Beilen is er trots op dat vier jaar na oprichting al 200 mountainbikers en racefietsers de vereniging hebben omarmd. De rood/zwarte fietsers zijn inmiddels een vertrouwd beeld in de bossen en op de wegen rond Beilen.

Iedere zondagochtend vertrekken er groepen mountainbikers vanaf een vast verzamelpunt voor een tocht door de prachtige natuur rond Beilen. Ook zijn er in het zomerseizoen op dinsdag- en donderdagavond ritten op de racefiets.

Ieder nieuw lid ontvangt een gratis clubshirt en voor een jaar lidmaatschap betaal je € 43,=. Hierbij inbegrepen zit een lidmaatschap bij de NTFU (Nederlandse toerfietsunie)

Voor meer informatie zie www.atbbeilen.nl

Pagina's