Afkorting: 
XCM

MTB prestatietocht over Hondsrug: 21 sep. 2008

In het afwisselende landschap van de Drentse Hondsrug krijgt iedere getrainde MTB‘er zondag de uitdaging om mee te doen aan een mountainbikemarathon. TFC ‘t Kamrad en TFC Gieten hebben vier spectaculaire toertochten uitgezet van 35, 55 km en de Hondsrugmarathon van 100 en 140 kilometer!

Na afloop ontvangt elke deelnemer van de 100 en 140 km een leuke herinnering. De spectaculaire veldtochten (klasse middel tot zwaar) zijn een uitdaging voor getrainde mountainbikers mét en zonder licentie. De parkoersen lopen door een heel afwisselend, grotendeels onverhard en soms ruig gebied van de Hondsrug, Staatsbossen Gieten, Staatsbossen Borger/Odoorn, het Valtherbos en het Sleenerzand. Onderweg treffen de deelnemers water, zand, modder en flinten. Deelnemers kunnen rijden met een chip om hun tijd te registreren. Het is echter geen wedstrijd.

Belgisch en Nederlands Kampioenschap MTB Marathon: 28 september 2008: Grez-Doiceau

Op zondag 28 september 2008 wordt in Grez-Doiceau het Belgisch en Nederlands Kampioenschap MTB Marathon georganiseerd. Naast deze competitie over lange afstand staat er ook een XC in lijn op het programma.
BK2008Marathon_track5.gpx (27.83 Kb)

PARCOURS
BK2008-Marathon-MTB.jpg
1. MOUNTAIN BIKE MARATHON
- CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ET DE HOLLANDE   BELGISCH en NEDERLAND KAMPIOENSCHAP
DISTANCE - AFSTANDEN - STRECKE : 92,4 KM.
2. XC POINT TO POINT
DISTANCE - AFSTANDEN - STRECKE : 54 KM.
UURREGELING
SLUITINGSTIJD OPENBAAR WEGENNET: 10u45
START MARATHON : 11u00
START XC IN LIJN : 11u10
Marathon:Sluitingstijd parcours (30 km) : 13u30Sluitingstijd parcours (50 km) : 15u00 Sluitingstijd parcours (70 km) : 16u30
* Sluitingstijd parcours = einde van de bevoorrading
STARTMODALITEITEN
- Tot 8u45 : het plaatsen van de deelnemers in boxen per categorien. Toegang via een zijkant.- De aanwezige controlemeester moet de identiteit van de deelnemers nagaan (+ de plaatjes op de fiets controleren).
INFORMATIE OVER HET TRAJECT
MOEILIJKHEIDSGRAAD Positief hoogteverschil : 1.200
VERZORGERSPOSTEN Verschillende plaatsen op het parkoer.
BEVOORRADINGEN  km 30 - 50 - 70.
HERSTELPOSTEN  km 30 - 50 - 70.
VOORZIENINGEN
Localisation : Salle Guet à Pintes rue Constant Wauters
Vertrek en aankomst van de wedstrijdInschrijvingsbureau (permanentie) Bureau van commissarissen - bureau voor geschillenPublieksbuffet Huldigingplechtigheid rond 16 uur
Voetbal plein CS Pécrot - rue Cyril Bauwens
Kleedkamers, douches, beschikbaar na de wedstrijden
Parking Exide  - rue de Florival
Renners Parking en teams (te 900m)
INSCHRIJVINGEN   1) PRIJZEN
Marathon : --) 15 september:  20 € (vergunninghouders KBWB+UCI)                      24 € (niet-vergunninghouders)
Na 15/09 en ter plaats             22,5€ (vergunninghouders KBWB+UCI)                      26,5 € (niet-vergunninghouders)
XC in lijn : --) 15 september  10 € (vergunninghouders KBWB+UCI)                             14 € (niet-vergunninghouders)
Na 15/09 en ter plaats       12,5€ (vergunninghouders KBWB+UCI)                  16,5 € (niet-vergunninghouders)
2) INSCHRIJVING
Inschrijven : per mail naar vcbg@scarlet.be ; bevestiging van de inschrijving volgt via e-mail. 
3) PERMANENTIE
Permanentie - Afhalen van voorinschrijvingen en inschrijvingen :
ZONDAG 28/9     Marathon : 7.30 tot 10.30 uur     XC in lijn: van 8.30 tot 10.30 uur
------------------------------------------------------
BIJZONDER REGLEMENT
DEELNAMEVOORWAARDEN
Presentatie
Op zondag 28 september 2008 wordt in Grez-Doiceau het Belgisch en Nederlands Kampioenschap MTB Marathon georganiseerd.
Naast deze competitie over lange afstand staat er ook een XC in lijn op het programma.. Deze wedstrijd valt onder de van kracht zijnde reglementen van de UCI en de KBWB.
Deelnamevoorwaarden
Voor deelname aan deze wedstrijd, met afstand van 92,5 km voor marathon, dient elke deelnemer minstens 19 jaar oud te zijn, rekening houdend met het kalenderjaar. De licentiehouders dienen hun licentie te tonen aan de commissarissen bij afhaling van de rugnummers.
De niet-licentiehouders dienen een medisch getuigschrift voor te leggen dat niet langer dan 1 jaar geleden werd opgesteld en verklaart dat de deelnemer ontegensprekelijk kan deelnemen aan MTB wedstrijden. Alle niet-licentiehouders zijn verplicht en automatisch onderworpen aan een betaling van een individuele " dagverzekering ", verrekend in hun inschrijvingsgeld.
De MTB-fiets moet in goede staat verkeren. Gelieve uw fiets na te kijken alvorens deel te nemen.
De organisatie is niet verantwoordelijk in geval van verlies, schade aan het materieel of de individuele uitrusting.
Iedere deelnemer moet geschikt zijn. Eénieder houdt zich aan de wegcode, aan de gemeentelijke richtlijnen van de te doorkruisen gemeenten en aan de aanbevelingen gegeven door de organisatoren bij de start. Waakzaamheid op de omloop wordt ten allen tijde aanbevolen. Het dragen van een helm is verplicht.
Inschrijvingsmodaliteiten
A) Voorinschrijving
Per mail naar inrichter  vcbg@scarlet.be
De voorinschrijving is pas geldig na betaling van de verschuldigde som na storting op het bankrekeningnummer van de organisatie.
De voorinschrijvingen worden aanvaard tot 15 september 2008, uiterste datum van betaling op het bankrekeningnummer van de organisatie.
B) Inschrijvingen
Aan de startplaats zijn de inschrijvingen voorzien op zondag 28 september van 7.30 tot 10.30 uur; geen enkele inschrijving zal na het verloop van deze uren aanvaard worden.
De verdeling van de rugnummers wordt rechtstreeks beheerd door de KBWB (in functie van de van kracht zijnde reglementen).
De inschrijvingsprijs omvat:
- toegang tot de 3 bevoorradingszones- een drankje aangeboden aan de aankomst- een kaderplaat- een roadbook- toegang tot de kleedkamers- toegang tot de douches (gratis)- gebruik van de bike-wash
De afhaling van de pakketten van de renners vindt plaats op  Salle Guet à Pintes rue Constant Wauters zondag 28 september, van 7.30 tot 10.30 uur.
Tijdens de afhaling van de pakketten, dient iedere deelnemer bij de ontvangst van de kaderplaat volgende bewijsstukken te kunnen voorleggen:- zijn licentie (indien hij er één bezit)- zijn identiteitskaart
Het roadbook, dient aandachtig gelezen te worden. Het houdt de instructies betreffende de omloop en de veiligheidsmaatregelen in.
De kaderplaten dienen vooraan aan de fiets bevestigd te worden: zij mogen noch gewijzigd noch verdraaid of vervalst worden. Zij zijn voldoende zichtbaar voor uitvoerbare controle en dit op verschillende plaatsen op de omloop.
Startvoorwaarden
De deelnemers worden geacht kennis genomen te hebben van dit reglement alvorens hun deelname aan de proef.
De deelnemers verzamelen aan de startplaats in boxen. Elke deelnemer dient de box te betreden die hem werd meegedeeld en dit ten laatste 15 minuten voor de start. Het dragen van een reglementaire helm en de correcte plaatsing van de kaderplaten zullen ook gecontroleerd worden.
De start voor de heren Elite, Beloften, Master1, Master2, Dames en Fun/Amateurs  is om 11u vastgelegd. Het betreft een vliegende start. Het peloton vertrekt met gematigde snelheid achter de directiewagen met rode vlag en de eerste voorafgaande moto.
Evolutie van de wedstrijd
De omloop is bewegwijzerd.
Elektronische controledoortochten zullen zich op de omloop van de wedstrijd bevinden.
Seingevers staan op post op de omloop.
De doortochttijden zijn berekend aan 15 km/u (de traagste gemiddelde snelheid) en aan 30 km/u (de snelste gemiddelde snelheid) voor elke post waar een signaalgever zich zal bevinden (ongeveer 150 signaalgevers).
Om de timings van de wedstrijd te handhaven, worden volgende maatregelen tov. de deelnemers die trager rijden dan het laagste gemiddelde, uitgevoerd:
- de signaalgevers zullen hun respectievelijke post 5 minuten na de traagste doortochttijd verlaten; de deelnemers die aan deze posten toekomen na de traagste doortochttijd, dienen zich te houden aan de wegcode en hun parcours al fietsend te beëindigen - ook al zijn de kruispunten niet meer bemand door seingevers. Het recht op een gechronometreerd klassement blijft behouden.
De organisatie behoudt zich het recht om de omloop te wijzigen naar aanleiding van veiligheidsmaatregelen.
Bevoorrading- en assistentiezones zijn voorzien op de omloop (30 - 50 en 70 km). Water zal aan de start en eveneens aan de bevoorradingsposten gratis verdeeld worden.
Hulpposten en hulpvoertuigen zijn voorzien aan de startplaats en op de omloop. De deelnemers die hun deelname dienen te staken, moeten zich naar de dichtst bijzijnde bevoorradingszone te begeven. Daar zal de verantwoordelijke van de hulppost oordelen over de noodzaak van repatriëring van de deelnemer en van zijn materieel (fiets) door de organisatie.
Herstelling en externe hulp
Geen enkel volgvoertuig is toegelaten. Elke deelnemer die geholpen wordt door een materiële of een externe technische hulp, andere dan deze toegelaten door de UCI, worden gediskwalificeerd.
De vervanging van wielen tussen deelnemers onderling is verboden bij sanctie van diskwalificatie.
Hulp of aangeboden assistentie tussen deelnemers onderling, duidelijk vastgesteld, kan tot diskwalificatie leiden.
In geval van mechanische panne, is het de renner verboden terug te keren naar de voorafgaande technische zone. Hij is verplicht de herstelling uit te voeren in de volgende zone, zelfs indien hij de voorgaande net heeft verlaten.
Rechten en plichten van de directeurs, rechters en commissarissen van de wedstrijd
De koersdirecteur, de wedstrijdrechters- en commissarissen hebben het recht om elke deelnemer voor volgende fouten uit te sluiten:
- weigering de orders van een commissaris op te volgen - vrijwillige, gevaarlijke actie in het peloton of fout die een val had kunnen veroorzaken- weigeren om te voldoen aan de formaliteiten, geëist bij de controle voor de start en na aankomst (huldigingsceremonie, medische controle,…).
Plichten van de deelnemer
Deelname aan de wedstrijd brengt met zich mee dat de renner kennis genomen heeft van onderhavig reglement en dat hij alle clausules aanvaardt.
Het is verboden om afval of welk voorwerp dan ook weg te werpen buiten de voorziene zone, bij straffe van uitzetting van de wedstrijd.
Anti-doping controle
Een antidoping controle zal worden uitgevoerd bij aankomst door een arts. Deelnemers die zich niet binnen de termijn hebben laten controleren, zullen worden gedeclasseerd.
Klassement
Een volledig klassement wordt opgesteld tot en met de laatste deelnemer. Binnen een termijn van 2 uur dient de organisatie de volledige uitslag bekend te maken. In geval van technische problemen met betrekking tot het printen, dienen de klassementen binnen de 8 dagen na de wedstrijd raadpleegbaar te zijn via internet.
Prijsuitreiking
Zie ander document: " Algemeen reglement ".
De trofeeën, medailles, bloemen en truien zullen overhandigd worden op het protocollaire podium na het einde van de wedstrijd. De deelnemers dienen de protocollaire uren in acht te nemen.
Klachten
Klachten betreffende het klassement voor de podiums " heren " en " dames " dienen schriftelijk te worden neergelegd bij de organisatie en worden aanvaard tot 15 minuten na aankomst van de winnaar. Na deze termijn, wordt geen enkele klacht nog in overweging genomen.
Allerlei
Het maken van foto's en video's zijn toegelaten tijden de wedstrijd.
De deelnemers geven de organisatie de toestemming om van hen genomen foto's te gebruiken ter promotie van de organisatie / wedstrijd.
Overmacht
In geval van overmacht, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort in geval het om gewettigde overmacht handelt, onder voorbehoud van het tijdig verwittigen van de organisatie per post (poststempel geldt als bewijs), fax of email, en dit voor het verloop van de wedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd brengt met zich mee dat de renner kennis genomen heeft van onderhavig reglement.
Info:http://www.vcbg.page.tl/BK--k1-en-NK-k2--Marathon-MTB.htm

Monstertocht trekt mountainbikers

De grenslandmarathon voor mountainbikers die komende zondag 14 september wordt verreden, krijgt een internationaal tintje. Zowel vanuit België als Duitsland is er veel belangstelling voor de monstertocht van meer dan honderd kilometer. Ook zullen weer honderden Nederlanders aan de start verschijnen.

De toenemende internationale belangstelling voor het evenement past precies in het plaatje van de organisatie. Voorzitter Derk de Vries van de Wielertoerclub Tubbergen memoreert de doelstelling. "Ons streven is erop gericht de grenslandmarathon zowel nationale als internationale naamsbekendheid te geven. Het lijkt erop dat we dat doel steeds dichter naderen. Daarnaast past het sportfietsen in het landelijke gezondheidsproject om meer te bewegen."
De grenslandmarathon, die dit jaar voor de derde keer wordt gehouden, is een co-productie van de Wielertoerclub Tubbergen en Radsport Ferein Olympia Uelsen. Het geheel staat onder auspiciën van de Nederlandse Toerfiets Unie en de Duitse wielerbond. Met de lokale overheden, grondeigenaren en natuurbeschermingorganisaties aan weerszijden van de grens heeft overleg plaatsgevonden.
Het evenement doet zijn naam alle eer aan. Decor is het Nederlands-Duitse grensgebied tussen Tubbergen en Uelsen. Een afwisselend parcours met rotsige paden, slingerende hellingen en scherpe afdalingen. Daaronder ook onvervalste kuitenbijters als de Tutenberg, Wilsumerberg en Lönsberg.
Voor de echte durfals is de monsterafstand van 110 kilometer uitgezet. Zij, die er iets minder lang over willen doen, moeten nog altijd 75 kilometer bedwingen.
Om 8.30 uur geeft de burgemeester van Uelsen, Bernd Wever, het startschot voor de massastart. Daarna kan nog tot 10.00 uur individueel worden gestart. Start en finish bij Overheempark 'n Kaps, Tibsweg 2 in Tubbergen. Onderweg zijn meerdere posten voor verzorging en technische ondersteuning ingericht.
De voorinschrijving via het internet (www.grenslandmarathon.nl) is inmiddels gesloten. Op de dag zelf kan men zich echter nog laten inschrijven. De inschrijvingskosten bedragen 15 euro. NTFU leden krijgen korting. Deelnemers verklaren zich akkoord met de voorwaarden die zijn neergelegd in het Toerfietsreglement van de NTFU. Vast onderdeel daarvan is de verplichte helm. Na afloop is er gelegenheid tot massage, tevens kan gebruik worden gemaakt van een pastabuffet. Staatsbosbeheer controleert op zwartrijders.

BK en NK MTB Marathon: 28 september 2008

Op 28 september staat de Belgische Kampioenschap (en NK) MTB Marathon 90 km op het programma.

Afhalen nummers : 08.00u tot 10.30u, Au Val Fleuri, rue de Florival - Florival (Grez-Doiceau)Kleedkamers, Bikewash : Voetbal plein, Rue Cyril Bauwens, P crot (Grez-Doiceau)Start : 11.00 uPodia : Voetbal plein, Rue Cyril Bauwens, P crot (Grez-Doiceau)Afstand : Belgische (en Nederland) kampioenschap MTB marathon : 90 km (Minder 18: 65 km)Ook 25 km tochten mogelijk tussen 08 en 10u00Organisatie : Blancs Gilets -  0475/516207Info online : www.vcbg.page.tl
Inschrijvingen: Mail naar vcbg@scarlet.be met Naam; Voornaam, vergunning nummer; categorie; Club (een bevestiging is terug gestuurd na betaling)
Categorien BK (en NK) : elite, beloften, masters, dames elite en amateurs-funklasse. Voor de juniores kunnen we geen nationaal kampioenschap geven. Inschrijving: 20 euros tot 15 september (met overscrhijving 068-2298226-32 VC Blancs Gilets: communicatie: Naam + Voornaam + MTB Marathon), Na 15 september en ter plaats: 22,5 euros

Grenslandmarathon Tubbergen 75 of 110 km: 14 september 2008

Voor de derde editie van de grenslandmarathon voor mountainbikers, die zondag 14 september wordt verreden, bestaat opvallend veel belangstelling. Vanuit binnen- en buitenland stromen de aanmeldingen binnen. De organisatie mikt op zo'n duizend deelnemers.

Wielertoerclub Tubbergen en Radsport Ferein Olympia Uelsen tekenen voor de organisatie. Deelnemers kunnen kiezen tussen de afstanden 75 en 110 kilometer.
Liefhebbers van het zwaardere mountainbikewerk worden tijdens de grenslandmarathon op hun wenken bediend. Decor is het Nederlands-Duitse grensgebied waar Tubbergen en de Duitse evenknie Uelsen elkaar de hand reiken. Een afwisselend parcours met rotsige paden, slingerende hellingen en scherpe afdalingen. Daaronder ook onvervalste kuitenbijters als de Tutenberg, Wilsumerberg en Lönsberg.
Co-productieHet evenement is een co-productie van de Wielertoerclub Tubbergen en Radsport Ferein Olympia Uelsen en wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Toerfiets Unie en de Duitse wielerbond. Het geheel in goed overleg met overheden, grondeigenaren en natuurbescherming-organisaties aan weerszijden van de grens.Het wielerspektakel wordt gesponsord door het bedrijfsleven en de gemeente Tubbergen.
Afstanden - start - finishDe echte durfals kiezen de monsterafstand van 110 kilometer. Zij die er iets minder lang over willen doen, moeten nog altijd 75 kilometer bedwingen. Om 08.30 valt het startschot voor de massastart waarna nog tot 10.00 uur individueel gestart kan worden. Start en finish bij Overheempark 'n Kaps, Tibsweg 2 in Tubbergen. Onderweg zijn meerdere posten voor verzorging en technische ondersteuning ingericht.Vorig jaar meldden zich ruim 750 liefhebbers aan de inschrijftafels. Gezien het aantal voorinschrijvingen lijkt de belangstelling dit keer zeker zo groot. De organisatie mikt op duizend deelnemers.
InschrijvingInschrijving kan elektronisch via de website: www.grenslandmarathon.nl De kosten bedragen € 12,50. Op de dag zelf kan men zich ook laten inschrijven. De inschrijvingskosten zijn dan € 2.50 hoger. Na afloop is er gelegenheid tot massage, tevens kan gebruik worden gemaakt van een pastabuffet.Tijdens de tocht wordt er door staatsbosbeheer gecontroleerd op zwartrijders.

Niels Boon sterk in Transalp

Voor de vierde maal deed lange afstand mountainbiker Niels Boon mee aan de Transalp, een mountainbiketocht rondom München.

De Berkelaar kwam tot zijn beste prestatie dit jaar met uiteindelijk een achttiende plaats in het eindklassement over de acht wedstrijddagen van deze zware koers. “We (samen met zijn maat Sjef Klerken, red.) hebben het gevierd met een duik in het Gardameer, want zo kort op de winnaar heb ik nog nooit gezeten,” aldus een tevreden Boon.
Toch was de voorbereiding van Boon niet optimaal. Een lichte vorm van Pfeiffer en mindere prestaties in Malmedy en Zoetermeer gingen hieraan vooraf. Bovendien had Boon bij zijn vertrek een tas thuis laten staan. Gelukkig kon hij van andere rijders wat spullen lenen.
Acht dagen rijden in een heuvelachtig gebied met tussendoor de stevige bergen van de Alpen. Dagen van fietsen, douchen, slapen kleren wassen, eten, massage en weer slapen. Dagen ook waar enorme hoogteverschillen moesten worden overwonnen met steile beklimmingen en afdalingen, met koud weer en sneeuw. Een parcours met vaak gladde wortels en stenen. Vooral op de tweede dag was het door deze obstakels een zware tocht waar het tweetal uiteindelijk op een 24e plaats zou eindigen.
Dag vijf was er één met wel veel en heel steile klimmen. Het tweetal zat de hele wedstrijd goed voorin rond een tiende plaats. Niels Boon maakte echter een foutje, waardoor het een rol- en valpartij zou worden voor de Berkelaar die eveneens te maken zou krijgen met een kapotte derailleur waardoor uiteindelijk ook zijn ketting zou breken. Sjef Klerken kreeg te maken met een band die niet op spanning wilde komen.
Ook de kou ging een woordje meespreken. Gelukkig waren de laatste zeventig kilometers bergafwaarts en ging het goed voor de wind. “Ik kon een groot deel op kop rijden, omdat ik me toen goed. Het was wel een dag die ons veel kracht heeft gekost,” aldus de mountainbiker. In de volgende dagen zou het een stuk beter gaan in het sterke deelnemersveld, waar achtereenvolgens een negentiende,vijftiende en uiteindelijk en elfde plaats werden behaald. De geweldig afsluiter kwam op dag acht toen een zevende plaats werd behaald in een grote groep sprinters waardoor de achttiende plaats in de eindrangschikking een geweldige prestaties zou blijken.
Bron:http://www.heraut-online.nl

Bart Brentjens 4e Ischgl Ironbike 2008

De Ischgl Ironbike is dit jaar gewonnen door Alban Lakata. De 29-jarige Oostenrijker won de 79 kilometer lange mountainbikemarathon in een tijd van 4 uur, 10 minuten en 38 seconden. Zijn voorsprong op de nummer twee, de Italiaan Johann Pallhuber, bedroeg slechts 7 seconden. De Nederlander Bart Brentjens reed dit jaar de korte afstand (27 kilometer) in verband met een blessure aan zijn pols. Hij behaalde de vierde plaats in het klassement.

TopniveauMet een groot aantal mountainbikeprofs aan de start en ruim 3.800 hoogtemeters behoort de Ischgl Ironbike tot één van de meest prestigieuze en zwaarste mountainbikewedstrijden van Europa. Ook dit jaar was het deelnemersveld sterk. Aan de start stonden enkele rijders uit de UCI-ranglijst, te weten winnaar Alban Lakata, Italiaan Johann Pallhuber, Belg Roel Paulissen en Italiaan Massimo de Bertolis.
Verschillende parcoursDit jaar vond de Ischgl Ironbike op 2 augustus voor de 14e maal plaats. Door de organisatie zijn verschillende parcours ontwikkeld. Deelnemers konden kiezen uit drie afstanden; 27, 48 en 79 kilometer, waarbij de laatste twee ronden de bergtoppen van de Idalp, Salaaserkopf en Idjoch passeren. Aan de startlijn verschenen zowel profs als amateurs.
De Ischgl Ironbike is een race in de UCI Categorie E2 en onderdeel van de ÖRV’s AUSTRIA MarathonCup. Meer informatie over de exacte routes op: www.ischglironbike.com. Consumenten kunnen voor informatie over mountainbiken in Ischgl terecht bij Tourismusverband Paznaun-Ischgl, tel: 0043 5444 5266, fax: 0043 5444 5636, email: info@ischgl.com of via de website www.ischgl.com

Hondsrug Marathon in Gieten: 21 september 2008

Een unieke prestatietoertocht met tijdregistratie over de Drentse Hondsrug voor geoefende MTB-ers. Dat is de Hondsrug Marathon in Gieten. Op zondag 21 september krijgt elke getrainde MTB-er de uitdaging om een boeiende mountainbikemarathon met tijdregistratie te rijden in het afwisselende landschap van de Drentse Hondsrug.

Door TFC ’t Kamrad en TFC Gieten zijn vier spectaculaire toertochten uitgezet, de Rabobank Noord-Drenthe tochten van 35, 55 km en de Hondsrugmarathon van 100 en 140 kilometer.
Na afloop ontvangt elke deelnemer van de 100 en 140 km een leuke herinnering. De spectaculaire veldtochten (klasse middel tot zwaar) zijn een uitdaging voor getrainde mountainbikers mét en zonder licentie.
De parkoersen lopen door een heel afwisselend, grotendeels onverhard en soms ruig gebied van de Hondsrug, Staatsbossen Gieten, Staatsbossen Borger/Odoorn, het Valtherbos en het Sleenerzand. Als water, zand, modder en flinten geen probleem voor je zijn, stap dan op voor de meest uitdagende veldtoertocht in Drenthe.
Als deelnemer kun je rijden met een chip, voor de tijdsregistratie(geen wedstrijd) zodat je achteraf jou tijd kan nazien. Deze tijden worden na afloop gepubliceerd op de website van de TFC Gieten alwaar je ook de voorinschrijving voor de Marathon kan doen.
www.gietenwielrennen.nl

Paulissen wereldkampioen marathon mountainbike

Geblutst, bebloed, bebuild, maar met kamerbrede glimlach: zo stond Roel Paulissen zaterdagmiddag op de hoogste podiumtrap. Op zijn 32ste grijpt de Limburger zijn mooiste triomf ooit: de wereldtitel in de marathonversie van het mountainbike.

Samen met de onvermijdelijke Zwitser Christophe Sauser - duidelijk baas boven baas de afgelopen weken - had Paulissen de wedstrijd gedomineerd. De rest van het veld lag minuten achterop toen beiden de spurt aangingen. “Maar toen ik op Sausers hoogte kwam”, verklaart Paulissen, “zwenkte hij nadrukkelijk over de baan zodat we beiden tegen de grond kletsten. Best jammer, want ik spurt veel sneller en had hem anders ook wel geklopt. Dat wist hij ook. Wel tien keer probeerde hij me te lossen, maar ik ging dan naast hem rijden om zijn moraal te breken.”
SleetSauser sukkelde als eerste over de streep, met Paulissen die - gehavende fiets aan de hand - op de wijze van Claude Criquielion binnenwandelde. De jury oordeelde evenwel dat Sausers manoeuvre ongeoorloofd was en riep Paulissen tot winnaar uit. “Grappig is dat ik me een hele week een gelijkaardig scenario had ingebeeld. Met Christophe voorop, samen sprinten en ik winnen. Dat kwam ook zo uit. (Lachje) Op die valpartij na dan. Dit blijft hoe dan ook mijn mooiste zege ooit. (Mijmert) Wereldkampioen. En dat na een race waarin vrijwel alle toppers aanwezig waren. Op mijn 19de nam ik deel aan de Spelen van Atlanta ’96. Sindsdien leef ik voluit voor deze sport. Mijn lichaam vertoont al wat sleet. Maar als je zo’n trui kan pakken, voel je dat even niet meer.”

Mountainbikeselectie WK marathon bekend

Bondscoach Leo van Zeeland heeft woensdag de mountainbikeselectie voor het wereldkampioenschap marathon bekendgemaakt. Ramses Bekkenk, Bas Peters, Nederlands kampioen Alex Bult, Frank Schotman en Laura Turpijn (nationaal kampioen bij de vrouwen) zullen op zaterdag 5 juli om het regenboogtricot strijden.

De mannen moeten in de omgeving van Villabassa (Ita) 119,9 kilometer afleggen. Turpijn krijgt een traject van 88,6 kilometer voorgeschoteld.

Pagina's