Brentjens in actie voor paden mountainbike

Sportbonden bieden petities Red de buitenrit en Behoud het toervaartnet aan met 27.000 handtekeningen
NTFU, KNHS en Watersportverbond: natuur moet open blijven voor buitensport

Veenendaal (NTFU) –Dinsdagmiddag 8 april hebben Anky van Grunsven (drievoudig Olympisch Kampioen dressuur), Bart Brentjens (Olympisch Kampioen mountainbiken en ambassadeur Actieplan Buitensport) en Stephan van den Berg (Olympisch Kampioen windsurfen) in de Tweede Kamer in Den Haag de petities Red de buitenrit met 20.503 handtekeningen en Behoud het toervaartnet met 6.500 handtekeningen aangeboden aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de vaste kamercommissie van Economische Zaken. Natuurgebieden in Nederland dreigen bij gebrek aan geld voor onderhoud dicht te gaan voor buitensporters en de infrastructuur van het landelijke toervaartnet versnippert. Dat zou een ramp zijn voor de 370.000 actieve ruiters en menners, 320.000 mountainbikers en meer dan een miljoen watersporters in ons land. Wielersportbond NTFU, paardensportbond KNHS en het Watersportbond hebben landelijke acties op touw gezet om het tij te keren.

Met deze landelijke petitieacties eisen de mountainbikers, paardensporters en watersporters dat buitensporten in de natuur mogelijk blijft en de infrastructuur voor de buitensport behouden blijft. Anky van Grunsven reageert: “Door de drastische bezuinigingen bij terreinbeheerders wordt een grote groep sporters geraakt en beperkt in het beoefenen van onze sport. Ruiters en menners maken jaarlijks zo’n 17 miljoen buitenritten. Wij zijn fel tegen het sluiten van ruiter- en menpaden. Buitenrijden in de natuur is een groot goed onder ruiters en goed voor paarden.”

Nederland bevaarbaar en betaalbaar houden
‘Een kwalijke zaak’ zo vindt Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond. ‘We maken ons hard om Nederland bevaarbaar en betaalbaar te houden, deze versobering brengt de watersport in gevaar. Provincies zijn vrij om eigen beleid te maken waardoor versnippering van de watersport ontstaat. Het landelijk toervaarnetwerk is gebaat bij een nationale visie.’ Het Watersportverbond vraagt aan de Tweede Kamer dat het Rijk medeverantwoordelijkheid neemt voor het in stand houden van het landelijke toervaartnet door met provincies hernieuwde afspraken te maken over beheer en onderhoud en dit financieel gaat ondersteunen.

Buitensport helpt Nederland in beweging
De actie wordt gesteund door Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en Actieplan Buitensport, een initiatief van een aantal sportbonden waaronder de KNHS en de NTFU, sportkoepel NOC*NSF en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Bart Brentjens, ambassadeur van het Actieplan: ‘Wij maken ons hard voor extra ruimte voor buitensport, een vorm van sporten die populair is door z’n laagdrempeligheid en flexibiliteit. Wil de doelstelling van de Sportagenda 2016, het integrale beleidsplan van de sport, worden gehaald (‘verhoging van het percentage wekelijks sportende Nederlanders van 50 naar 60%’), dan moeten er voldoende buitensportvoorzieningen zijn.’
 

Video: http://www.l1.nl/video/brentjens-actie-voor-paden-mountainbike-8-apr-2014

KNWU en NTFU bundelen krachten

Wielersportbonden NTFU en KNWU gaan samenwerken om meer en betere wielertrainers en -instructeurs op te leiden. Het aanbod van opleidingen wordt door de samenwerking beter verspreid over het hele land. Ook worden, door de uitwisseling van kennis en ervaring van beide bonden, de opleidingen verbeterd.

Meer kwaliteit in opleiden
NTFU en KNWU werken beiden volgens de Kwaliteitsstructuur Sport (KSS), dé landelijke standaard van NOC*NSF op het gebied van opleiden van sportkader. Door de populariteit van de wielersport en de stijgende behoefte aan professionele training ontstaat er steeds meer vraag naar goede trainers en instructeurs. “De kwaliteit van die trainers en instructeurs bepaalt in grote mate de kwaliteit van sport die wij samen met onze verenigingen kunnen bieden” aldus Arjan de Vries, directeur NTFU. “Door samen te werken kunnen we de kwaliteit van onze opleidingen nog verder verhogen.”

Opgeleid sportkader
Op dit moment zijn er honderden KNWU-trainers en NTFU-instructeurs actief, veelal binnen verenigingen. Huib Kloosterhuis, directeur KNWU, benadrukt de kracht van dit professionele kader: “Goed opgeleid sportkader zorgt niet alleen voor het behoud van de huidige leden, maar biedt bovendien een goede basis voor onze talenten van de toekomst. Door kennis van beide wielerbonden te bundelen binnen de opleidingen, zorgen we samen voor een leven lang plezier op de fiets.” De afgelopen jaren hebben beide bonden trainers en instructeurs opgeleid die zelfstandig (niveau 3 en 4) of als assistent (niveau 2) trainingen begeleiden. Deze trainers en instructeurs zijn inzetbaar op alle disciplines, zoals mountainbiken, wielrennen en BMX én op elk niveau. Van beginners en ervaren fietsers tot de profs.

Laagdrempelig
De komende maanden gaat een projectgroep bestaande uit medewerkers en docenten van beide bonden de opleidingen met elkaar vergelijken en omvormen tot één geheel. Na een pilot komend najaar, willen beide bonden in 2015 starten met het gezamenlijk aanbieden van opleidingen. Door de krachten te bundelen is meer onderlinge doorstroming van begeleiders en docenten mogelijk. Bovendien kunnen beide bonden profiteren van elkaars kennis en expertise. Kloosterhuis: “Groot voordeel van de samenwerking is ook dat we meer opleidingen in het land organiseren waardoor we de reistijd voor cursisten verlagen. Met name voor niveau 2 en niveau 3 opleidingen zien we een groeipotentieel.”

Veiligheid
Naast de gezamenlijke opleiding, start de NTFU komend voorjaar al met de opleiding ‘wegkapitein’ op niveau 1. De Vries: “De extra slagkracht die we creëren met deze samenwerking stelt ons niet alleen in staat om meer opleidingen te organiseren en de kwaliteit van bestaande opleidingen verder te verbeteren. We gaan ook aan de slag met de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.” De wegkapitein zal groepen fietsers tijdens trainingsavonden of langere tochten begeleiden en oog hebben voor o.a. de veiligheid van de groep. “De populariteit van de wielersport leidt tot drukte op het fietspad, dit willen we in goede banen leiden.”
 

Mountainbike-training Fiets-Fit weer op 50 locaties van start

In het weekend van 21 en 22 september start de NTFU met de 13e editie van Fiets-Fit, een kennismakingscursus voor beginnende mountainbikers. Tijdens deze cursus verbeteren de deelnemers in zes weken hun fietstechnieken en uithoudingsvermogen. Fiets-Fit vindt plaats op ruim 50 locaties in het land.

Fiets-Fit is een halfjaarlijks terugkerende kennismakingscursus racefietsen en/of mountainbiken van wielersportbond NTFU. De eerste editie van dit sportstimuleringsprogramma vond plaats in het najaar van 2007 met iets meer dan 200 deelnemers. Inmiddels heeft het Fiets-Fit programma landelijke dekking en hebben er al meer dan 5.000 fietsers deelgenomen. In het voorjaar worden, naast mountainbiketrainingen, ook trainingen voor beginnende racefietsers verzorgd.

Fietstechniek en uithoudingsvermogen
Tijdens de Fiets-Fit-trainingen wordt onder professionele begeleiding aandacht besteed aan verschillende fietstechnieken, zodat de deelnemers na zes trainingen de basisvaardigheden onder de knie hebben. De speciaal opgeleide fietssportinstructeurs bouwen de trainingscyclus op een verantwoorde wijze op, zodat op een bewuste en blessureveilige manier aan conditie en vaardigheden gewerkt kan worden.

Onderdelen die tijdens Fiets-Fit aan bod komen zijn o.a.

Afstellen van de fiets
Het omgaan met de fiets
Remmen en schakelen
Informatie over voeding en materialen
Voorkomen van blessures

Inschrijving open
De deelnemersinschrijving voor Fiets-Fit is sinds 1 augustus jl. open. Via www.fiets-fit.nl kunnen deelnemers zich aanmelden. Zij nemen dan deel aan zes trainingen, zijn tijdens deze trainingen verzekerd tegen fietsschade en ontvangen 2 edities van Fietssport Magazine en een herinneringscertificaat na afloop.

Tevreden deelnemers
In het voorjaar van 2013 beoordeelden deelnemers aan Fiets-Fit het programma met een 8,6. Deelnemers waren vooral tevreden over de inhoud van het programma en de kwaliteit en klantvriendelijkheid van de instructeur.

Bezoek voor meer informatie www.fiets-fit.nl en http://www.fiets-fit.nl/Startlocaties.aspx