Veenendaal (NTFU) –Dinsdagmiddag 8 april hebben Anky van Grunsven (drievoudig Olympisch Kampioen dressuur), Bart Brentjens (Olympisch Kampioen mountainbiken en ambassadeur Actieplan Buitensport) en Stephan van den Berg (Olympisch Kampioen windsurfen) in de Tweede Kamer in Den Haag de petities Red de buitenrit met 20.503 handtekeningen en Behoud het toervaartnet met 6.500 handtekeningen aangeboden aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de vaste kamercommissie van Economische Zaken. Natuurgebieden in Nederland dreigen bij gebrek aan geld voor onderhoud dicht te gaan voor buitensporters en de infrastructuur van het landelijke toervaartnet versnippert. Dat zou een ramp zijn voor de 370.000 actieve ruiters en menners, 320.000 mountainbikers en meer dan een miljoen watersporters in ons land. Wielersportbond NTFU, paardensportbond KNHS en het Watersportbond hebben landelijke acties op touw gezet om het tij te keren.

Met deze landelijke petitieacties eisen de mountainbikers, paardensporters en watersporters dat buitensporten in de natuur mogelijk blijft en de infrastructuur voor de buitensport behouden blijft. Anky van Grunsven reageert: “Door de drastische bezuinigingen bij terreinbeheerders wordt een grote groep sporters geraakt en beperkt in het beoefenen van onze sport. Ruiters en menners maken jaarlijks zo’n 17 miljoen buitenritten. Wij zijn fel tegen het sluiten van ruiter- en menpaden. Buitenrijden in de natuur is een groot goed onder ruiters en goed voor paarden.”

Nederland bevaarbaar en betaalbaar houden
‘Een kwalijke zaak’ zo vindt Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond. ‘We maken ons hard om Nederland bevaarbaar en betaalbaar te houden, deze versobering brengt de watersport in gevaar. Provincies zijn vrij om eigen beleid te maken waardoor versnippering van de watersport ontstaat. Het landelijk toervaarnetwerk is gebaat bij een nationale visie.’ Het Watersportverbond vraagt aan de Tweede Kamer dat het Rijk medeverantwoordelijkheid neemt voor het in stand houden van het landelijke toervaartnet door met provincies hernieuwde afspraken te maken over beheer en onderhoud en dit financieel gaat ondersteunen.

Buitensport helpt Nederland in beweging
De actie wordt gesteund door Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en Actieplan Buitensport, een initiatief van een aantal sportbonden waaronder de KNHS en de NTFU, sportkoepel NOC*NSF en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Bart Brentjens, ambassadeur van het Actieplan: ‘Wij maken ons hard voor extra ruimte voor buitensport, een vorm van sporten die populair is door z’n laagdrempeligheid en flexibiliteit. Wil de doelstelling van de Sportagenda 2016, het integrale beleidsplan van de sport, worden gehaald (‘verhoging van het percentage wekelijks sportende Nederlanders van 50 naar 60%’), dan moeten er voldoende buitensportvoorzieningen zijn.’
 

Video: http://www.l1.nl/video/brentjens-actie-voor-paden-mountainbike-8-apr-2014