De voorbereidingen vorderen gestaag, hoewel op veel vragen nog een antwoord moet komen. Meerdere redenen zijn er de oorzaak van dat de gemeente Tubbergen actief is met het ontwikkelen van deze routes.
‘Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de werkgroep Springendal en Staatsbosbeheer bleek dat mountainbikers soms voor overlast zorgen. Ze komen op plekken waar ze eigenlijk niet thuis horen, ze maken wandelaars aan het schrikken, ga zo maar door’, vertelt woordvoerder T. Leferink op Reinink van de gemeente Tubbergen.
‘Het moeilijke daarbij is dat de eigenaren van de natuurgebieden de mountainbikers wel kunnen aanspreken maar hen geen alternatief kunnen bieden. Zeggen van, hier niet, maar daar liggen geëigende routes voor jullie klaar’, vervolgt de beleidsmedewerker.
‘Tweede reden is dat wij als gemeente de leefbaarheid in het gebied Mander Hezingen een impuls willen geven. Het aantal landbouwbedrijven neemt af, overal en ook hier. Er moeten daarom maatregelen worden getroffen die de leefbaarheid van dit gebied ten goede komen. Er zijn nu al veel wandelaars die deze omgeving weten te vinden maar het gebied ‘kan meer aan’. Daarvoor kunnen de bewegwijzerde routes voor de mountainbikes zorgen.’
Globaal gesproken strekken de routes zich uit over het gebied van de stuwal bij Ootmarsum tot in de richting van Manderveen.
De omgeving van de Hooidijk, molen Van Bels en Frans zijn er in terug te vinden.
Het zijn routes waarbij de mountainbikers van de plaatselijke wielerclubs, WTC Tubbergen en WTC Geesteren, een enorme inbreng hebben.
‘De routes leiden over openbare wegen, soms ook door de bossen en natuurgebieden waar particulieren zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel eigenaar zijn’, legt Leferink op Reinink uit. ‘Onderdeel van de voorbereidingen is het toestemming krijgen van de eigenaren van hun terrein gebruik te mogen maken.’
De drie verschillende routes zijn zeven, 21.2 en 35.9 kilometer lang en lopen in elkaar over.
‘Je kunt van de ene op de andere route gaan. We hadden ook het idee de routes in Duitsland te verlengen, zelfs tot boven Uelsen toe omdat onze ‘verkenners’ op de fiets daar ook fraaie gebieden vonden, maar de Duitse buren zijn minder enthousiast.
Mogelijk dat in de toekomst door verder overleg op kleinere schaal delen van Duitsland kan worden bezocht.’
Op dit moment inventariseren de clubs hoe de bewegwijzering van de routes er uit moet zien. Daarbij wordt onder meer gekeken hoe het beborden van de trajecten moet plaatshebben.
Intussen wordt overleg gevoerd met partijen die interessen hebben in het bewuste natuurgebied. Daarbij kan worden gedacht aan vertegenwoordigers van de Lange Afstands Wandelclubs.
Dan zijn er nog de financiën. ‘Dat onderdeel moet nog verder vorm krijgen. Dat kan onder meer als wij meer gegevens over de bewegwijzering in handen hebben. Er wordt bij derden gezocht naar subsidiemogelijkheden voor dit grote project. We zijn optimistisch gestemd’, aldus Leferink op Reinink.
Als het allemaal klaar is, zal het een fraaie aanwinst zijn voor de mountainbikers. ‘Het zijn uitdagende routes, over zandwegen en vol met hoogteverschillen. Goed voor het crossfietsen, ook wedstrijden zullen mogelijk zijn.’
Copyright © 2004 De Twentsche Courant Tubantia - alle rechten voorbehouden