Dat nieuwe traject heeft een lengte van zo’n 7,5 kilometer. Al jaren klagen vooral wandelaars over de ATB’ers die hen aan alle kanten voorbij "scheuren’. Reden: de ATB’ers vinden de voor hen bestemde routes niet uitdagend genoeg. Staatsbosbeheer (SBB) wil daarom een oplossing voor het probleem tussen ATB’ers en andere gebruikers van de Sallandse Heuvelrug. Basis van het voorstel richting de Nijverdalse wielerclub CC’75 is een scheiding tussen routes voor ATB’ers en de overige gebruikers. Het voorstel is onlangs aan het bestuur van de wielerclub gepresenteerd. Ook beheerder H. Veerbeek van Natuurmonumenten en VVV-bestuurders uit Nijverdal en Holten waren hierbij aanwezig.

Het voorstel regelt met name een aanpassing van de paden op de Hellendoornseberg. Om het voor de ATB’ers uitdagender te maken, stelt SBB voor naast het bestaande tracé op de berg een nieuwe route van omstreeks 7,5 kilometer aan te leggen. Daarin worden de rechte delen van het bestaande traject omzeild.

"Juist hierdoor zal de route aantrekkelijker worden en neemt overlast voor wandelend publiek af’, zegt J. van Dijk. Hij is boswachter bij SBB en onder meer verantwoordelijk voor het beheer van het SBB-terrein op de Hellendoornseberg.

Naast de aanleg van het nieuwe tracé wordt de Eelerberg voor ATB’ers ontoegankelijk gemaakt. Het gebied van de Eelerberg wordt door SBB beschouwd als een unieke wandelomgeving. Ook wordt een aantal paden aan de zuidkant van Rijksweg 35 afgesloten voor de ATB’ers. Voor ATB’ers die uit de richting Holten komen, moet daarom een alternatieve route gezocht worden. SBB denkt aan een doorsteek van zuid naar noord, via Haarle. Het liefst wil SBB een rondgaande route maken. Dit houdt in dat ook over een terrein van Natuurmonumenten gereden moet worden. Zo kunnen ATB’ers via landgoed De Sprengenberg de Hellendoornseberg bereiken. Het enige, hiervoor geschikte gebied is het Numendal.

Maar juist deze omgeving is bestempeld als uniek wandelgebied met hoge natuurwaarde. SBB acht het zelf al in haar voorstel uitgesloten dat hier een ATB-route komt. De enige oplossing is dat in het zuidelijke deel de ATB’ers hun weg over bestaande wegen moeten vervolgen. Het nieuwe traject wordt uitgezet in samenwerking met wielerclub CC’75.