De route loopt hier over grond van de Koninklijke Domeinen. Met de opening van de route gaat een diepgewortelde wens van Mountainbike Club Midden-Nederland (MBC) uit Soest in vervulling.Staatsbosbeheer, de gemeente Soest en MBC Midden-Nederland zijn geruime tijd in overleg over de aanleg van een ATB-route in de natuurgebieden van de gemeente Soest en in de Lage Vuursche. Dankzij de medewerking van diverse grondeigenaren, waaronder Fortis (gebied Laag Hees) en de Koninklijke Domeinen, wordt dit nu gerealiseerd.
De route is circa 24 kilometer lang en kan op diverse punten worden gestart. Een startpunt is zowel bij recreatieterrein De kuil van Drakensteyn in Lage Vuursche als op recreatieterrein De Bergjes op Soesterhoogt. Het onderhoud van de markering van de route Heuvelrug-Noord is in handen van Mountainbike Club Midden-Nederland. De gemeente Soest en Staatsbosbeheer zijn verantwoordelijk voor het grotere onderhoud aan de route. De gemeente Baarn heeft in financieel opzicht bijgedragen aan de totstandkoming van de route. Mountainbike Club Midden Nederland hoopt op termijn een aansluiting met de ATB-route bij Austerlitz te kunnen realiseren, waardoor de hele Utrechtse Heuvelrug, van de Lage Vuursche tot Amerongen wordt voorzien van een vaste route. Meer informatie over de route en het onderhoud is te vinden op www.mbc-midden.nl.
Voor de route zijn een aantal nieuwe tracés gemaakt, zodat bestaande wandelpaden ontzien worden. Voor een deel wordt wel gebruik gemaakt van bestaande wandelpaden. Het kruisen van ruiterroutes is zoveel mogelijk vermeden. De route wordt in twee richtingen gemarkeerd met bordjes, waarop behalve het internationaal bekende Bloso-teken ook een mountainbiker te zien is.