www.fietswandelaar.nl

Mag ik mij even voorstellen: Mijn naam is Benno en ik ben de fietswandelaar Ik ben een prusse Mountainbiker, die sinds enige jaaren in Vaals, Zuid-Limburg, woonachtig is.

Ik heb voor geintereseerde Bikers de mooiste Tracks van Zuid-Limburg tot en tweedaagse MTB-Tocht verzamelt. De route gaat van Maastricht naar de oude Kaiserstad Aken. De tocht omvat rond 160 km en meer dan 3000hm. Kortere varianten zijn op aanvraag individueel mogelijk.
De MTB-Tocht gaat op 90% onverhaarde wegen door het haart van het limburgse Heuvelland, de belgische Voerstreek en de Vooreifel. Ik bied die tocht in een package met Hotel aan. Dat zal 119 € incl. Hotel en onbijt kosten. Ook incl. is de guide. Voor de Zaterdag avond biet ik je culturele een culinarische Tipps voor jij avond in Aken aan.
Op de aangeboden termijnen vindt in Aken het September-Special plaats, in de heele Oudstadt zijn podiums opgebouwd, waar gratis Pop, Rock en Jazzbands spelen. Het hele jaar staat het Wereldculturerbe Akener Dom en de historische Binnenstadt klaar voor jij. Aken is een Universiteitsstad met een sappige nachtleven. Termijnen: 26./27 September, 3./4. October 2009
www.fietswandelaar.nl
 

Mountainbikeroute door Mariahout (Gemeente Laarbeek)

Laarbeek is een mountainbikeroute rijker. Diverse instanties hebben samengewerkt aan zes compleet nieuwe vaste mountainbikeroutes in de regio die op zondag 30 november officieel geopend zijn.

De routes leiden u door bossen, beekdalen, agrarische landschappen en dorpjes en variëren in afstand van ± 25 tot 45 km. Voor de bewegwijzering wordt de welbekende driehoek met bolletjes gehanteerd. De Vresselaarsroute (omgeving Sint Oedenrode, Mariahout) loopt door Laarbeek, de andere routes zijn:
* Berlicumroute (omgeving Berlicum)
* Natuur Gestelroute (omgeving Sint Michielsgestel) * Mon Plaisirroute (omgeving Gemonde, Sint-Michielsgestel en Boxtel) * Bolakkerroute (omgeving Schijndel, Sint Oedenrode) * Ploegersroute (omgeving Liempde, Boxtel, Best, Son en Breugel).
De routefolders zijn los verkrijgbaar bij de lokale VVV-kantoren.
Aandacht voor de natuur
Met uw mountainbike mag u alleen op de aangegeven paden fietsen en niet verder het bos ingaan. De route is voor mountainbikers net zoals ruiters de ruiterpaden kunnen volgen en daar niet vanaf mogen wijken.
De natuur rondom de routes is kwetsbaar en mag niet verstoord worden. Met regelmaat komt het voor dat de rust in het buitengebied toch verstoord wordt. De milieupolitie en de reguliere politie zullen daarom regelmatig controles uitvoeren in dat buitengebied.

Opening recreatief mountainbike routenetwerk 't Groene Woud ± 225 km

Met nationaal & internationaal bekende mountainbike sterrenBegin 2004 is gestart met het ontwikkelen van een Mountainbike routenetwerk door Nationaal Landschap Het Groene woud. Het is ontstaan uit een samenwerking van de Regio-VVV Meierij en Noordoost-Brabant met de provincie Noord-Brabant, 5-Sterrenregio Noordoost-Brabant, de gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Dankzij verschillende toerclubs in de regio Meierij zijn er zes vaste routes uitgezet die onderling met elkaar zijn verbonden. De routes leiden u onder andere door bossen, beekdalen, agrarisch landschap en dorpjes die kenmerkend zijn voor Het Groene Woud.
Het zal iedereen snel duidelijk worden dat het mountainbike routenetwerk van ± 225 km een waardige toevoeging is aan Het Groene Woud en laat zien hoe mens, toerisme, recreatie en natuur elkaar prachtig aanvullen en in balans kunnen houden.
De opening van dit unieke mountainbike routenetwerk zal plaats vinden op 30 november 2008, tussen 13.30 - 17.00 uur, bij lunchgalerie De Rijker in Sint-Michielsgestel. Op deze dag zal het mountainbike routenetwerk, tussen 14.30 - 15.00 uur, spectaculair onthuld worden door oa voormalig olympisch- en wereld kampioen Bart Brentjens, Anouk Kesseleer en Rick van den Hanenberg.

Zwolle: Mountainbikeparcours in Westerveldse bos

Er komt een mountainbikeparcours in het Westerveldse bos. Het college van B en W heeft daar 50.000 euro voor uitgetrokken.

Het bos werd er al voor gebruikt, maar door een parcours aan te leggen wordt het in goede banen geleid. Het initiatief komt van de wielervereniging Swolland. Bij de begrotingsbehandeling voor 2007 werd het parcours door het CDA op de politieke agenda gezet. Het geld komt van de Provincie Overijssel. Er is behoefte aan een mountainbikeparcours omdat steeds meer mensen uit Zwolle deze sport beoefenen. Tot nog toe konden ze alleen op de Veluwe of bij Steenwijk en Hardenberg echt goed terecht. Voor jeugd en jongeren is dat vaak te ver weg, zeker wanneer zij alleen moeten reizen. Straks kunnen ook zij in de buurt terecht.

Staatsbosbeheer plaatst nieuwe bordjes voor spelregels in het bos

Staatsbosbeheer wil bezoekers beter gidsen door de bossen. Door duidelijker aan te geven wie wat waar mag, hoopt de beheerder van onder meer het Kuinderbos bij Bant problemen te voorkomen.

Pas nog werd boswachter Harco Bergman van het Kuinderbos gebeld door een menster wiens paard op hol was geslagen door een loslopende hond. "Ze was geen ander publiek tegen gekomen.Gelukkig maar, haar paard van ruim 600 kilo was onbestuurbaar en zou over alles en iedereen heen zijn gedenderd" Er wordt een hoop geklaagd bij Bergman, zegt hij, bijvoorbeeld over los lopende, agressieve honden in het hondenlosloopgebied. "Hier mogen honden loslopen, maar ze mogen niet bijten op wat beweegt.Ze zijn welkom, mits gemuilkorfd of aangelijnd."
Staatsbosbeheer verbetert in al zijn bossen de zogenoemde 'zonering' Volgens Bergman is er voor de meeste gebruikers 'altijd een plek om recreëren zonder last te hebben van een andere doelgroep." Nieuwe bordjes (geen groen meer, maar bruin) geven de zones aan. Mensen die hun hond los willen laten lopen, mogen dat nu alleen op de aangeven bospaden, ATB-fietsers en ruiters weten ook beter waar ze aan toe zijn, denkt Bergman. Staatsbosbeheer wil de spelregels goed handhaven, boswachters mogen bijvoorbeeld processen-verbaal uitschrijven. Genieten van recreatieve mogelijkheden, blijft het uitgangspunt, zegt Bergman. "De natuurbeleving moet optimaal zijn."

Botsende belangen op de Heuvelrug

Door IVAR PENRIS, Algemeen DagbladVijf jaar geleden kreeg de Utrechtse Heuvelrug de status van nationaal park en zou de recreant er meer ruimte en mogelijkheden moeten krijgen om te genieten van de natuur.

Betrokken partijen vinden echter dat er in die tijd weinig tot niets is bereikt. ,,De meeste mensen kijken vooral naar hun eigen belang en dan bestaat de indruk dat er niks lukt.’’
Edwin Al van Staatsbosbeheer, voor een derde deel eigenaar van het grondgebied van het nationaal park, zegt dat zijn organisatie erg haar best doet de recreatie te bevorderen. ,,We hebben ook al verschillende wandel- en fietspaden aan elkaar kunnen knopen. Maar als je met sportmensen en landeigenaren spreekt, merk je dat sommige discussie niet in hun straatje passen. Daardoor verslechtert de communicatie en weten ze niet meer wat er speelt.’’
Bert Lam, voorzitter van het Heuvelrugberaad en in die hoedanigheid belangenbehartiger van de mountainbikers, beaamt dat iedereen in het regelmatige overleg dat er plaats vindt, elkaar de tent uitvecht. ,,Er wordt over en weer geklaagd. Wij maken er volgens het nationaal park een zootje van met onze fietsen en wij vragen om meer variatie. Er zijn nauwelijks fatsoenlijke routes en er is ook niks bijgekomen in de afgelopen vijf jaar. Elke dag biefstuk is ook niet lekker en wij krijgen als mountainbikers ook geen variatie.’’
Lam baalt er vooral van dat er op dit moment gewerkt wordt aan een uniform bord dat begin volgend jaar bij alle ingangen van de Heuvelrug neergezet wordt en in zijn ogen wijst op alles wat er niet mag in het bos. ,,Dat is dan het enige wat er bereikt is. Er komt niks bij aan recreatieve voorzieningen, er wordt alleen duidelijk wat allemaal niet mag.’’
Joop den Eilander, bij het nationaal park projectleider van de toegangsvoorwaarden, beaamt dat de mountainbikers er niet op vooruit zijn gegaan. ,,Deze vorm van recreatie spoort ook niet met het idee van een nationaal park. We proberen bestaande routes aan elkaar te knopen, maar daar moet het bij blijven.’’
De vrees van sporters dat door de nieuwe toegangsbordjes landgoedeigenaren achteroverleunen en verder niet meer meewerken aan verruiming van de recreatie, wijst hij van de hand. ,,Allereerst staan er niet meer verboden op, maar zijn het gewoon bestaande regels die uniform gehandhaafd worden. Dat gaat nu wel wat strenger en ook landgoedeigenaren mogen strikter de regels toepassen. Dan ontstaat er een gevoel dat er minder mag, maar dat is zeker niet het geval.’’
Dat gevoel heeft Frans Leppers, die met groepen in de bossen aan nordic walking doet, zeker wel. ,,Ik gebruik soms enkele meters van eenlandgoed, maar ik voel me bespied en gepakt door de boswachters. We blijven op de paden en maken niks kapot. Wat is het probleem dan?’’
Volgens eigenaar Van Asch van Wijck van landgoed Prattenburg is het probleem dat mensen als Leppers hun commerciële activiteiten niet aanmelden. ,,Hij zegt dat het anders ligt, maar hij houdt zich gewoon niet aan de regels.’’ Volgens Van Asch van Wijck werken de landgoedeigenaren wel goed mee om hun terrein zoveel mogelijk open te stellen voor recreanten. ,,Staatsbosbeheer wil echter graag iedereen te vriend houden en gaat polderen, dan duurt het lang.’’
Eilander beaamt dat het het proces traag verloopt. ,,We hebben te maken met gebruikers en 25 landeigenaren die we nergens toe kunnen verplichten. Dit is een poldermodel bij uitstek en dat kost tijd.’’

Beheer- en onderhoudsplan routes Utrechtse Heuvelrug

Adobe PDF: beheer-onderhoudsplan-routes-utrechtse-heuvelrug.pdf (2.44 Mb)
Samengevat:Met dit beheer- en onderhoudsplan willen de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) en de gezamenlijke mountainbike- en wielersportverenigingen uit de gemeenten rond het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug (NPUH) (Heuvelrugberaad) een bijdrage leveren aan de plaats van het mountainbiken in het voor natuurgerichte recreatie in te richten deel van het Nationaal Park.

Het Heuvelrugberaad wil een brug bouwen naar terreineigenaren en samen met hen een succes maken van het Nationaal Park door mountainbiken een plaats te geven en zo adequate regulering mogelijk te maken.  Ons plan is een handreiking aan terreineigenaren binnen het NPUH, waarmee mountainbikers willen laten zien hoe de inrichting van het terrein volgens hen zou kunnen plaatsvinden.De essentie daarvan, de feitelijke routering van mountainbikeroutes, is in de visie van het Heuvelrugberaad gebaseerd op de volgende punten:


  • Gebruik de bestaande vaste routes als basis
  • Verbind deze met elkaar middels openbare zandwegen of via paden in de periferie van de tussenliggende terreinen
  • Creëer uitbreidingen daarop door bestaande paden buiten de grenzen van het NPUH onderdeel te maken van het routenetwerk voor mountainbikers
Verder is in dit plan beschreven op welke wijze mountainbikers kunnen participeren in:

  • Toezicht op het gebruik van de routes en het gedrag van gebruikers
  • Onderhoud en beheer van routes
Daarnaast laat dit plan zien dat:

  • Door het gebruik van een bestaand vergunningensysteem toegang tot het NPUH met een mountainbike gereguleerd kan worden en
  • Mountainbikers een financiële bijdrage kunnen leveren voor onderhoud- en beheerwerkzaamheden aan de mountainbikeroutes.

Het Heuvelrugberaad is een samenwerkingsverband binnen de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) bestaande uit toerfietsverenigingen, mountainbikeclubs en niet-georganiseerde terreinfietsers.
Bert LamVoorzitter Heuvelrugberaad
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Heuvelrugberaad: Vereniging Toertocht Veenendaal (TTV), Veenendaal;  Trim en Toerclub Leusden, Leusden;  Toerclub Het ScherpeWoud, Scherpenzeel, Mountain Bike Club Midden-Nederland, Soest; Ren- en Toerclub Duurstede, Wijk bij Duurstede;  Stichting Mountain Bike Promotie Nederland, Soest; Axa Valleirenners, Veenendaal; Driebergse Toerclub (DTC), Driebergen en NTFU, Veenendaal
De NTFU is de sportbond die sinds 50 jaar de belangen van toerfietsers in Nederland behartigt en is aangesloten bij het NOC*NSF. Bij de NTFU zijn meer dan 500 verenigingen aangesloten met in totaal 43.000 leden.De bovengenoemde verenigingen zijn gevestigd in de gemeenten rond het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en iets ruimer rond “Heel De Heuvelrug”. Zij vertegenwoordigen in totaal circa 1.500 leden.Het Heuvelrugberaad stelt zich ten doel in overleg met alle betrokkenen ecologisch en sociaal verantwoord mountainbiken op de Heuvelrug vorm te geven.

Nieuw terrein mountainbikers in Goes

Mountainbikers krijgen een nieuw terrein tussen wijk Goese Polder en sportpark 't Schenge in Goes.

Met de aanleg is 133.500 euro gemoeid. Het nieuwe parcours is nodig, omdat het huidige naast de voormalige AKF-fabriek moet wijken voor de nieuwbouw van het Goese paradepaardje Goese Schans. Maandagavond 30 juni is voor bewoners van de Goese Polder een informatieavond over de aanleg van het nieuwe parcours; van 19.00 tot 21.00 uur in brede school Goese Polder.

145.000 euro steun van Europa voor 682 km route in Limburg

“Limburg is vanaf nu dé Europese top voor mountainbikeliefhebbers”, zei gedeputeerde voor Sport Hilde Claes, zaterdag bij de opening van het grootste mountainbikenetwerk aan het sportcomplex Eburons in Mal.

De provincie wilde aanvankelijk gewoon een nieuw parcours uittekenen om ‘de witte vlek’ in Zuid-Limburg weg te werken, maar dan gingen ze kijken in Vlaams-Brabant en Nederlands-Limburg. Het resultaat: grensoverschrijdende routes van 682 km die lopen door 3 Vlaams-Brabantse, 14 Belgisch-Limburgse en 7 Nederlandse gemeenten. Dankzij een verbinding via Zutendaal komt er nog eens 136 km bij. Alle bewegwijzerde routes sluiten naadloos op mekaar aan.
De promotie gebeurt via een speciaal ontwikkelde kaartenset die verkocht wordt via de lokale sportdiensten en toeristische diensten. Het kostenplaatje van dit nieuw toeristisch paradepaardje: 145.000 euro, met steun van Europa, Bloso, VVV Zuid-Limburg en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg.

Meld je ook aan! Utrechtse Heuvelrug, 1.500 handtekeningen nodig

Er zijn 1500 handtekeningen nodig. De helft is al binnen.Een burgerinitiatief móet door Provinciale Staten worden behandeld. Wie een onderwerp op de agenda wil krijgen moet 1.500 handtekeningen van Utrechters van 16 jaar en ouder verzamelen.

Bikers eisen meer ruimteDoor TON VOERMANS, Algemeen Dagblad
AMERONGEN - Utrechtse mountainbikers willen met een burgerinitiatief de strengere regels in de natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug op de agenda van Provinciale Staten krijgen.
Er zijn 1500 handtekeningen nodig. De helft is al binnen.
De bikers balen van nieuwe regels op de Heuvelrug. Alleen op de aangegeven routes mag gefietst worden. In Amerongen is het al zover, andere delen volgen komende zomer. In totaal is er 50 kilometer route beschikbaar, verdeeld over diverse niet-gekoppelde routes.
,,Veel en veel te weinig,’’ zegt Mark Torsius van de Nederlandse Toer Fiets Unie in Veenendaal. Op de Amerongse Berg, bijvoorbeeld zijn sommige stukken nu al zo versleten dat het MTB-pad is veranderd in een sloot. Torsius: ,,Beperkingen voor mountainbikers zijn soms nodig, maar met alleen deze routes is er heel veel slijtage en dat vraagt heel veel onderhoud. Want als fietsers er niet door kunnen, nemen ze alternatieve routes.’’ Naast de ‘sloten’ in de route in het Amerongse Bos zijn nieuwe paden ontstaan.
De sportbond voor recreatieve fietsers wil met de provincie in overleg over meer mogelijkheden voor mountainbikers. Een burgerinitiatief móet door Provinciale Staten worden behandeld. In 2002 is het burgerinitiatief ingevoerd om burgers meer bij het democratische proces te betrekken. Wie een onderwerp op de agenda wil krijgen moet 1500 handtekeningen van Utrechters van 16 jaar en ouder verzamelen. In zes jaar is het burgerinitiatief nog maar één keer gebruikt, in 2004 toen inwoners van Maartensdijk probeerden de gemeentelijke herindeling terug te draaien.
Volgens Torsius van de NTFU loopt de handtekeningenactie goed. De toerfietsersbond begrijpt dat de provincie als projectleider in een lastig parket zit. Verschillende groepen willen genieten van de Heuvelrug en ook de natuur verdient een kans. De provincie is als projectleider de partij om landeigenaren en gebruikers op één lijn te krijgen.
Volgens de mountainbikers is er nooit gevraagd wat zij willen. ,,Wij willen gehoord worden.’’ Begin mei wil de NTFU het verzoek met de 1500 handtekeningen overhandigen aan Commissaris van de Koningin Robbertsen.
Meer informatie over het burgerinitiatief op www.singletracks.nl (zie News)Op de site staat EEN kant en klare PDF welke je kan printen en versturen.

Pagina's