Veel hogere boetes op Sallandse Heuvelrug

NIJVERDAL/HOLTEN- Loslopende honden, ATB’ers die buiten de vaste routes fietsen, ze zijn de pineut op de Sallandse Heuvelrug. De boetes voor overtredingen in het nationaal park in oprichting kosten nu ruim twee keer zoveel, meldt Staatsbosbeheer.

Eigenaren van niet aangelijnde honden en ATB-fietsers die zich buiten de aangewezen paden begeven, moeten nu een bekeuring van liefst 67,50 euro betalen als ze gesnapt worden door een boswachter of een toezichthouder. Eerder moest daarvoor 27 euro betaald worden.

Meer info

Laatste ontwikkelingen met betrekking tot de vaste routes in Drenthe

Door Henk Valstar, Recreatieschap Drenthe - dank aan www.mtbroutes.nl

* Drentsche Aa-zuid
De routes in het gebied van de Drentsche Aa lopen niet zo snel als we gedacht hebben. De grote en kleine eigenaren in het gebied Drentsche Aa-zuid zijn akkoord, maar omdat de route loopt door een gebied met een hoge archeologische waarde zijn er kleine aanpassingen nodig. De archeologen gaan anders niet akkoord. De verwachting is dat voor het hoogseizoen deze route geplaatst is.

Klik op lees verder voor info over - Drentsche Aa-noord - Boswachterij Exloo - Verbindingsroutes Hondsrug

* Drentsche Aa-noord

De kleine terreineigenaren zijn nog niet allemaal akkoord en gaan ook niet allemaal akkoord. Een omlegging is hier noodzakelijk. Een realisatieverwachting kunnen we op dit moment niet meer geven.

* Boswachterij Exloo

In tegenstelling tot de gegevens in jullie Nieuwsbrief van Biking Neighbours gaat het ook rond Exloo niet zo snel als zij zeggen. Het tracé dat zij gemaakt hebben is niet voor de volle 100% door ons goedgekeurd. Een kleine aanpassing wordt uitgewerkt. Ook een aantal terreineigenaren (niet SBB, maar een aantal particulieren en de gemeente) werken niet vlot mee; dit duurt langer. Wij hopen (met informatiepanelen) toch deze route (al dan niet in gewijzigde vorm) te plaatsen voor het hoogseizoen, maar medio maart lukt zo wie zo niet.

* Verbindingsroutes Hondsrug

De tracé's zijn bekend. De terreineigenaren helaas nog niet. Het eerste stuk dat geplaatst zal worden is tussen Drentsche Aa-zuid en Gieten-Borger.

Loon op Zand levensgevaarlijk?

Door Frank Lambregts: Loon op Zand is een lichte vlek in een rode zee van gesneuvelde fietsers, tenminste volgens het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid. En dat is een heel gek verhaal. Want uit eigen ervaring weet ik dat het nergens zo levensgevaarlijk voor fietsers is als juist in Loon op Zand.

In de Loonse en Drunense Duinen ligt namelijk een joekel van een mountainbikeparcours: 25 kilometer zandpad door de modder en het stuifzand van Midden-Brabant. Duizelingwekkende afdalingen, rakelings langs dikke dennenstammen; scherpe bochten; aangevroren bandensporen in de modder. Er wordt hier op alle mogelijke manieren met het leven van de fietser gespeeld.

Zelf vloog ik laatst twee keer uit een scherpe bocht een ravijn in en drie keer met m'n kop tegen een boom. Een fietshelm is hier geen hoofddeksel voor watjes, maar een uiterst noodzakelijke veiligheidsvoorziening.

Terwijl je deze levensbedreigende capriolen uithaalt, word je ook nog eens overreden door de geprofileerde banden van andere mountainbikers. En als je op een redelijke manier deze gevaren weet te trotseren, is het nog maar de vraag of je het einde haalt, want 25 kilometer over een bospaadje is erg lang en De Rustende Jager is altijd ver weg.

Kortom, er moeten hier volop slachtoffers vallen. De enige reden waarom ze niet in de ongevalsstatistieken van de provincie voorkomen, moet zijn dat de mountainbikers die er noodlottig aan hun einde komen niet als verkeersslachtoffer maar als vermist worden opgegeven.

Uit BN/De Stem

Permanente route door Noordoost Twente na zomer in gebruik. Het walhalla voor de mountainbiker

De eerste permanente mountainbikeroute in Noordoost-Twente is na de zomer klaar. Die voert de fietsers onder andere langs en over de Tankenberg, De Wilmersberg, De Riest bij Beuningen (het walhalla voor mountainbikers), Het Singraven, de Hakenberg en Het Lutterzand.

DENEKAMP/LOSSER
De ongeveer 55 kilometer lange route voert voor iets meer dan tachtig procent over grondgebied van de gemeente Losser. " Dat maakte het ook ideaal om hier een pilot-project van te maken. Als je met drie of vier gemeenten in de slag zou moeten, wordt het een stuk moeilijker’, weet Henk Noordkamp van de Losserse Wieler Club.

Route info: Mtbroutes.nl

Volgens plan had de route een half jaar geleden al klaar moeten zijn. Dat de organisatoren daar niet in geslaagd zijn, komt vooral voor rekening van de werkgroep "Het Lutterzand’, waarin de diverse landeigenaren zich hebben verenigd.

Onder aanvoering van Teun Scholten, de eigenaar van Erve Het Meuleman, probeerden zij de mountainbikers juist helemaal weg te houden uit hun gebied.

Die opstelling leidt er echter alleen maar toe dat ATB-ers hun eigen weg zullen blijven zoeken door het door hen zo bewierookte Lutterzand. De bedenkers en initiatiefnemers van de permanente route bleven dan ook keer op keer aandringen op een werkbaar compromis. Tot op heden tevergeefs. Noordkamp en de zijnen weten zich inmiddels echter gesteund door instanties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Landschap Overijssel, de regio Twente en het Losserse college van B en W. "Het totstandkomen van een mountainbike-route is van onmiskenbaar belang voor de gemeente’, staat in een advies van de afdeling VROM te lezen.

De gemeente en de Losserse Wielerclub voeren de laatste tijd intensief overleg. Het probleem "Lutterzand" wordt opgelost door gebruik te maken van "particuliere openbare wegen’. De ondergrond van deze wegen dan wel paden is vaak eigendom van de landeigenaren. De bovengrond is echter voor iedereen toegankelijk. "Nergens staat beschreven dat mountainbikers zich daar niet mogen begeven’, aldus een ambtenaar van de gemeente Losser.

"Wij zijn’, aldus Noordkamp, "best bereid de meest kwetsbare delen van het Lutterzand te ontzien. Maar dan moeten andere partijen ook constructief mee willen denken. Wij, de wielerclubs, hebben ook aangeboden de natuurgebieden schoon te houden. Dat aanbod ligt er al heel lang."

Aan de hand van tal van gesprekken met natuurinstanties en landeigenaren heeft Henk Noordkamp al een route ingetekend. Deze week is gemeenteambtenaar Frans Wijlens, van de afdeling Civieltechniek Verkeer en Vastgoed, begonnen met het inbrengen van de route in de computer. Wijlens is bekend in het "veld" en kan inschatten waar knelpunten ontstaan of waar zich nog alternatieven aandienen. Volgende week, of anders in de week daarna, bespreekt hij zijn bevindingen met Noordkamp. Die moet vervolgens weer in de slag met de landeigenaren om hen op de hoogte te brengen van de definitieve plannen. "Pas als dat hele traject is afgerond, gaat er een voorstel naar de gemeenteraad van Losser. Dat zich hier nog over moet uitspreken.’

Plan voor nieuwe route Beetsterzwaag gaat niet meer door. Landgoed eigenaar gooit op laatste moment stok tussen de velgen.

Maarten Kemperman: Bij Beetsterzwaag zijn wij al een tijdje bezig een MTB route te organiseren, maar nu raakte ineens een van de landgoed eigenaren af. Hij vond dat "de zware MTB banden de paden te erg aantasten". Paarden lopen wel gewoon door het bos.

De andere grond eigenaaren Zoals Lauswolt, Vanharingsma State en Lyndenstein. zijn wel bereid mee te werken. Zelfs zouden de bordjes betaald worden door Bewegings Centrum Drachten( fitnesschool). Wij mountainbikers uit omstreken Beetsterzwaag willen de heer D.E.B uit B. dan ook van harte bedanken dat dit niet door kan gaan.

(Maarten, enorm jammer van al het werk. Bedankt dat je ons op de hoogte hield)

Geffense Bos (OSS) definitief geen ATB-route

OSS - Er moeten wandelpaden komen in de Geffense Bosjes en geen mogelijkheden gerealiseerd worden voor grootschalige recreatie, zoals bijvoorbeeld kamperen. De gemeente wil ook niet meewerken aan een paardrij- of een mountainbike-route in het gebied.

Dat staat althans in de nota 'planologische ontwikkeling van de Geffense Bosjes' die het Osse college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Volgens wethouder H. Boerboom van Cultuur is het de bedoeling om zorgvuldig met het gebied om te gaan.

In één klap de meest complete ATB-Routes !

Voor Nederlandse routes werkt Mountainbike.nl sinds enige tijd samen met Mtbroutes.nl. Nederlandse route info zal je op www.mtbroutes.nl vinden. Van route nieuws zullen we jullie gezamelijk op de hoogte houden
Mtbroutes.nl is de site die het meest complete overzicht biedt van alle in Nederland aanwezige permanente ATB / MTB routes. De site biedt een uitstekend overzicht met veel extra informatie van routekaarten tot en met complete route beschrijvingen.

Nieuwe indeling

Atb-ers sluiten bosbazen in de armen

Moutainbikers in het Land van Cuijk bespreken tegenwoordig hun fietsgedrag met de bosbe-heerders. Deze samenwerking tussen twee -voorheen natuurlijke vijanden krijgt navolging -in den lande.

"Wij willen bij het uitzetten van onze veldtoertochten niet langer afhankelijk zijn van het humeur van de boswachter", zegt initiatiefnemer Sjef Martens van het Wielercollectief Land van Cuijk, waarbij vijf clubs aangesloten zijn. Onlangs stond de samenwerking tussen het Wielercollectief Land van Cuijk en de natuurbeheerders model op een landelijke bijeenkomst van de Nederlandse Toer Fiets Unie in Arnhem. "En daar ben ik trots op", zegt Martens.

Samenwerking is hard nodig vinden beide partijen. Martens: "Natuurorganisaties moeten zich realiseren dat het bos niet alleen voor wandelaars is en andersom moeten fietsers respect tonen voor de natuur en voor andere recreanten.

" Het collectief wordt gevormd door de atb-clubs van Gassel, Langenboom, Grave, Mill en Wanroij. Zo'n gezamenlijk aanspreekpunt vindt bosbaas Paul Haverman van de vereniging Natuurmonumenten erg handig. "Het collectief heeft de neuzen dezelfde kant op gezet. Alle clubs houden zich nu tijdens de veldtoertochten aan dezelfde gedragscode." En dat is nodig, vindt Haverman. Zo moeten de vaak honderden deelnemers aan zo'n tocht voortaan voorrang geven aan de wandelaars en moeten ze bij het passeren de wandelaars op tijd waarschuwen. Schreeuwen wekt ergernis staat in de gedragscode van het Wielercollectief. Om de verstandhouding tussen tweewielers en voetgangers in het bos te verbeteren krijgen de atb-ers het advies om vriendelijk te groeten. "Ik hoop dat wij zo minder klachten krijgen van de wandelaars", zegt Haverman. Ook kan hij ingrijpen als de geplande route door kwetsbaar natuurgebied loopt. De komende vijf jaar mogen bijvoorbeeld geen toertochten gehouden worden in het zuidelijk deel van natuurgebied De Molenheide. Dat is een gebied waar veel meer water moet komen waardoor een ander soort vegetatie de kans moet krijgen. Martens: "Zo verandert er ieder jaar wel iets. Wij willen daar graag rekening mee houden, maar daar moet wel tegenover staan dat we vrij spel hebben in de rest van het gebied." Voor de jaarlijkse toertochten van iedere club levert dat weinig problemen op. Daarentegen is de wildfietser die op de 364 andere dagen van het jaar wat boslucht wil snuiven, nog steeds niet officieel welkom op de bospaden. In Brabant wordt gedacht aan uitbreiding van het aantal vaste routes zoals in de bossen bij Gemert. Haverman wil daar graag aan meewerken. "Ik ben alleen bang dat ze dan na twee keer fietsen uitgekeken zijn op de route en op zoek gaan naar andere, kleinere paden met alle gevolgen vandien." Voordeel van zo'n vaste route vindt Haverman dat hij diegenen die van het pad afwijken kan bekeuren. Martens is geen voorstander van bewegwijzerde, vaste routes omdat een atb-er afwisseling zoekt: klimmetjes, bochten, bos, zand, heide en grind "Als ik twijfel of een pad een pad is, ga ik er echt niet overheen. Ik wil gewoon tempo maken en niet de hele tijd de weg zoeken, maar altijd een vaste route rijden, dat gaat me te ver." In maart komen natuurbeheerders en wielerfanaten weer bijeen om te kijken hoe de samenwerking het eerste jaar bevallen is. De veldtoertocht van Langenboom is inmiddels gereden onder toezicht van Haverman. Hij controleerde het gedrag van de fietsers op de pauzeplaatsen, bijvoorbeeld of ze rommel achterlieten. "Onze ervaringen zijn tot nu toe goed", vinden de vijanden van weleer.

Toertochten: Escharen, 6 januari, vanaf sportkantine Estria, vertrek tussen 9.00-11.00 uur. Mill, 13 januari, vanaf café Geert, vertrek tussen 9.00-10.00 uur.

Vaste route Exloo

Enige dagen geleden hebben ondergetekenden, staatsbosbeheer en recreatieschap hun goedkeuring gegeven voor een vaste route in Exloo (drenthe).

De route wordt op dit moment geprepareerd en zal 24 km lengte bedragen. Volgens de gegevens van SBB zullen de paaltjes medio maart geplaatst worden. Direct daarna zal de aansluiting naar de vaste routes van Emmen en Gieten worden aangelegd. Wij zullen ook tussentijds verslag blijven doen op onze eigen website www.biking-neighbours.nl

Alko Kiewiet (stichtingvoorzitter) - De Biking Neighbours uit Exloo
(en dank aan Mtbroutes.nl)

Misbruik ATB-route Rheden. Route dreigt gesloten te worden

Door Willem alias "Blackbiker" Zoals je wel zult weten ligt er al enige tijd een fraaie ATB-route op de Posbank bij Rheden. Van deze circa 60km lange route wordt veel gebruik en MISBRUIK gemaakt.

Dat misbruik loopt zo de spuigaten uit dat Natuurmonumenten overweegt de route te sluiten. Mocht het zo ver komen, dan hebben we dit waarschijnlijk te danken aan een klein groepje bikers die zich niet aan de regels wil houden. Er wordt veel van de route afgeweken en men gedraagt zich niet sociaal ten opzichte van andere bos gebruikers. Veel werk en overleg met Natuurmonumenten wordt dan teniet gedaan. Ik wil daarom alle bikers oproepen zich vooral aan de regls te houden zodat deze fraaie route open blijft voor ons allemaal.

Ik wens alle bikers een goed en bike vol 2002 toe. Willem "Blackbiker", Rheden

Pagina's