Grondeigenaren willen geld zien

DE LUTTE - Landeigenaren in het Lutterzand lijkt er alles aan gelegen om mountainbikers uit hun gebied te weren. Eerder al gaven ze aan niet mee te werken aan een permanente ATB-route door Noordoost-Twente. Nu eisen ze dat er betaald moet worden voor de drie toertochten die ’s winters door hun gebied gaan

Een kleine maand geleden gaven de landeigenaren aan niet onder de indruk te zijn van de beslissing van de gemeente Losser, om geen financiële bijdrage te leveren aan de herinrichting van het Lutterzand zo lang er geen oplossing is gevonden voor de mountainbikeroute.

Voor de Losserse Wielerclub was die houding van de eigenaren reden om definitief af te zien van een lus door het Lutterzand. "Het overleg duurt ons allemaal veel te lang’, aldus voorzitter H. Noordkamp. "Dan maar een route zonder het Lutterzand." T. Scholten daarop in een reactie aan het adres van Noordkamp: "Dat vind ik nu een wijs besluit van de Losserse Wielerclub’.

De verharde opstelling van de grondeigenaren bemoeilijkt de pogingen van de Regio Twente om weer in gesprek te raken met alle partijen.

Directeur A. Groen, van de afdeling recreatie en toerisme, kondigde eerder aan alle problemen nog eens in kaart te willen laten brengen. Voor die klus is M. Nolten, gebiedsmakelaar uit Weerselo, inmiddels al in de arm genomen. "Hij moet kijken hoe het hele recreatieverhaal ten aanzien van het Lutterzand nog in elkaar te steken is. Wij denken daarbij in de richting van het aanstellen van enkele toezichthouders’, aldus Huttenhuis.

Groen kent de opstelling van Huttenhuis. "In principe’, stelt hij, "kan ik me wel iets voorstellen bij het betalen van een kleine vergoedingssom. In het geval van het Lutterzand is dat echter ondoenlijk. Pak maar eens een willekeurige vierkante kilometer in dat gebied. Moet je eens kijken met hoeveel landeigenaren je dan van doen hebt. Al die mensen een vergoeding betalen, maakt de sport volstrekt onbetaalbaar.

Gevolg: verenigingen houden geen toertochten meer. Op een mooie zondagmorgen zul je echter wel zien dat mountainbikers links en rechts door het gebied crossen. En juist daar is niemand bij gebaat. Wil je greep krijgen op met name de niet-georganiseerde mountainbiker, dan moet je zaken gaan reguleren. Dan moet je een acceptabele route aanleggen. Kijk naar het Hulsbeek waar nu iets moois tot stand is gekomen.’

Copyright © 2003 De Twentsche Courant Tubantia

Nieuw ATB-parcours Twente

Door Ralph Blijlevens - Twente heeft er een nieuw ATB-parcours bij. Mountainbikers kunnen nu ook in Oldenzaal terecht op een uitgezette ATB-route. Vrijdag opent oud-wereldkampioen veldrijden Adri van der Poel het circuitje rondom Het Hulsbeek.

Bij de slagbomen op parkeerplaats 4 is het beginpunt van het parcours. Het gladde asfalt wordt verlaten voor een smal zandpaadje. Meteen wordt duidelijk wat de designers voor de fietsers in petto hebben: een slingerend parcours waar haakse en scherpe bochten elkaar afwisselen. Met de wielerbaan aan de rechterkant draaien we kriskras door het open bosgebied, duiken kuilen in en schieten weer omhoog. Een fraai houten bruggetje over en daarna vier kunstmatige bultjes met los zand. Fijn tijdens nat weer!

Het zand is er volgens mountainbiketrainer Gerard ter Haar van de Oldenzaalse Wieler Club (OWC) juist neergelegd om de grond op te hopen en droger te maken. "Voorheen was het op die plek juist een modderpoel. De ondergrond wordt geleidelijk aan steeds harder." De mountainbikeploeg van OWC traint al regelmatig op het parcours. Tijdritjes, korte wedstrijdjes of koepelkoersjes, het zijn enkele oefenvormen die Ter Haar op het parcours gebruikt.

Een klein klimmetje doet de spieren kort wat strakker staan. Bovenop een houtwal flitsen de bomen links en rechts voorbij.

"Het enige nadeel van het parcours is dat er niet echt geklommen kan worden. Daarvoor is de route te vlak’, aldus de OWC-trainer. Daarom is handig gebruikt gemaakt van de houtwallen die rondom de vijvers liggen. "Wil je echt gaan oefenen op het klimmen, dan ben je aangewezen op de Tankenberg of Bentheim’, zegt Ter Haar, die daarom tijdens het ontwerp van de route voorstelde het pad naar uitkijktoren van Het Hulsbeek mee te nemen. Zijn plan sneuvelde. "Het aanzetten en de stuurtechniek zijn eigenlijk de twee belangrijkste onderdelen van het trainingsprogramma op de ATB-route. Korte scherpe bochtjes, bijna geen rechte stukken. Het parcours is echt ideaal om je bochten- en stuurtechniek te verbeteren."

Het parcours slingert zich over boomstronken en boomwortels, door kuilen en gaten, hobbels en bobbels. Een kleine aanslag op het zitvlak en de onderarmen. "De hobbels zijn ontstaan als gevolg van het graafwerk’, verklaart Ter Haar het geschud op de mountainbike. "Onze wedstrijdrijders waren in het begin vrij negatief over het parcours: te hobbelig én te smal. De grond was bovendien erg los, waardoor je haast niet vooruit kwam. Je zakte met je fiets helemaal weg. Ook dat is inmiddels al beter geworden. Ik verwacht zelfs dat de hobbels wel zullen verdwijnen. Gewoon een kwestie van tijd en het weer."

De route heeft een totale lengte van acht kilometer. Zonder tegenliggers of medegebruikers is een rondje onder de twintig minuten afgewerkt. Ter Haar: "Tijdens een training doen we ook wel eens een tijdrit. Volle bak rijden, een hele ronde lang. De snelste doet er zo’n zestien minuten over. Dat was ooit twintig minuten. Met het gladder worden van het parcours moeten we onder de veertien minuten uit kunnen komen’, verwacht de mountainbike-trainer.

Rondom de route zijn er volgens hem nog mogelijkheden om het parcours in de toekomst uit te breiden. "Met bijvoorbeeld een schansje, zodat we het springen kunnen oefenen." Niet alleen Ter Haar maar ook "zijn" pupillen raken steeds meer enthousiaster over het ATB-parcours, een initiatief van de Junior Kamer Oldenzaal en de Regio Twente. "Mooi vlakbij en een erg goede plek om te trainen. Drie uur vermaak je je er zo."

Samen met de Oldenzaalse wethouder J. Lempsink verricht Van der Poel vrijdag de officiële opening van het ATB-parcours. Na de onthulling van het routebord is er een ATB-clinic voor sponsors en vrijwilligers. Zij worden vergezeld door de internationale mountainbike-toppers Erwin Bakker, Maarten Nijland en de wereldkampioen cyclecross Daphny van den Brand. Niet-fietsers kunnen deelnemen aan een wandeling die hen langs een deel van de route leidt.

Copyright © 2003 De Twentsche Courant Tubantia

Adrie van der Poel opent ATB-route

OLDENZAAL - Voormalig wereldkampioen veldrijden Adrie van der Poel verricht samen met wethouder Jan Lempsink de officiële opening van de ATB-route in Het Hulsbeek. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 11 april op parkeerplaats 4 in het recreatiegebied ter hoogte van Outdoor Challenge Park.

De prominente veldrijder en de bestuurder onthullen samen een bord waarop de acht kilometer lange route staat aangegeven.

Er komen meer aansprekende sporters naar Oldenzaal. Na wat toespraken vermeldt het programma een ATB-clinic voor sponsors en vrijwilligers. Zij worden vergezeld door de internationale mountainbike toppers Erwin Bakker, Maarten Nijland en de wereldkampioen cyclecross Daphny van den Brand. Niet-fietsers kunnen deelnemen aan een wandeling die hen langs een deel van de route leidt.

Vervolgens is er een gezellig samenzijn gepland waarbij Adrie van der Poel een lezing verzorgt.

De aanleg van de ATB-route is een initiatief van de Junior Kamer Oldenzaal en de Regio Twente. Onder leiding van een speciaal voor dit doel in het leven geroepen stichting zijn tientallen vrijwilligers een jaar lang elke zaterdag in touw geweest de route aan te leggen. De materialen voor bruggetjes en afzettingen zijn evenals het gereedschap gratis beschikbaar gesteld door bedrijven uit Oldenzaal en De Lutte. Het streven is de route door te trekken in geheel Noordoost-Twente.

Ruiters en atb‘ers niet langer samen op dezelfde routes

HEERDE - De gemeente Heerde heeft haar ruiter- en atb-routes uit elkaar getrokken. De beide doelgroepen hoeven elkaar nu niet meer op smalle paden te verdringen. Bovendien is het ruiterpadennet uitgebreid.

Vooruitlopend op een te realiseren route voor mountainbikers op de noordoostelijke Veluwe zette de gemeente Heerde haar aandeel daarin al uit. Daarbij liet zij de nieuwe atb-route gedeeltelijk combineren met de al jaren bestaande ruiterpaden. Vooral daar waar het om smalle paden gaat -waar niet meer ruimte is dan voor één paard of één fietser- zou dat tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Ruiters verwachten op "hun" (verplichte) ruiterroute niet plotseling tegenover een groep mountainbikers te staan. En omgekeerd.

Zowel van de zijde van de ruiters als van de atb-fietsers kwamen dan ook kritische reacties over de gecreëerde situatie.

De routes zijn nu verlegd om de veiligheid te vergroten. Daarbij is de atb-route over de smalle (voormalige) ruiterpaden gehandhaafd en zijn nieuwe ruiterroutes over bredere wegen gelegd. Voor de ruiters, gewend aan het jarenlange bestaan van ruiterroutes, wordt dat even opletten en wennen. Bovendien wordt van hen wel verwacht dat, daar waar het om openbare wegen gaat, zij alleen de zijbermen of middenberm gebruiken om het zandwegdek zo veel mogelijk te sparen.

De ruiters hebben op enkele plaatsen meer armslag gekregen. Er liggen nieuwe ruiterpaden langs de heide van de Renderklippen en langs een stukje Zuidweg.

Twente: Om tafel met eigenaren

LOSSER - De Regio Twente wil een actieve rol gaan spelen in de realisering van een moutainbikeroute door Noordoost-Twente. In dat kader zullen gesprekken worden gevoerd met " onwillige" landgoedeigenaren in de hoop dat zij een deel van hun grond voor dat doel beschikbaar stellen.

Directeur A. Groen van de sector recreatie en toerisme van de Regio Twente wil de grondbezitters ervan overtuigen dat met een goed aangegeven route landerijen en andere natuurgebieden aanzienlijk minder schade oplopen dan nu het geval is.

In deze regio hebben vooral enkele eigenaren van het Lutterzand daarom weinig goede woorden over voor het gedrag van het groeiend aantal atb’ers dat ze liever kwijt dan rijk zijn.

"Ik kan me die opstelling wel voorstellen. Wie is er nu niet kwaad als crossende fietsers onnodige vernielingen aanrichten? Mijn boodschap zal zijn dat je daar juist van afkomt als er een goed aangegeven atb-route door het gehele gebied slingert. De landeigenaren hoeven daarvoor slechts een klein strookje grond beschikbaar te stellen. Verder dient er goede bewegwijzering te komen waarop de route staat aangegeven. Daarmee voorkom je situaties als nu waarin fietsers het spoor onderweg bijster zijn en maar lukraak hun tocht vervolgen," wijst Groen ook op de verkeerde beeldvorming die er in zijn ogen over het fietsgedrag van de mountainbikers bestaat. "Het is een sport die geweldig in de lift zit, waarvoor je de ogen niet mag sluiten en voorzieningen moet treffen. De beoefenaars zijn voor het overgrote deel keurige mensen die er echt niet op uit zijn om andermans bezittingen kapot te rijden. Juist daarom maken wij ons sterk voor een atb-route die als een klaverblad over geheel Twente komt te liggen. Ik weet zeker dat 99 procent van de atb’ers daarvan niet zal afwijken. Net als tussen de voetbalsupporters zullen er onder hen altijd lieden blijven die zich daar niet aan houden. Tegen hen dient de politie hard op te treden’, aldus Groen.

Samen met de Junior Kamer Oldenzaal heeft hij de daad al bij het woord gevoegd. Onder verantwoordelijkheid van een aparte stichting hebben de leden van deze serviceclub het afgelopen jaar de handen flink uit de mouwen gestoken voor de aanleg van een acht kilometer lange atb-route door Het Hulsbeek. Het karwei is bijna geklaard en halverwege april wordt de route officieel geopend. Stichtingsvoorzitter A. Zeelte onderschrijft het verhaal van Groen volledig. "Sterker, dat was juist de reden waarom we het initiatief voor dit project hebben genomen. Het is onze wens dat deze actie een vervolg krijgt in het verder doortrekken van deze route door Noordoost-Twente.’

Copyright © 2003 De Twentsche Courant Tubantia - alle rechten voorbehouden

Afsluiting dreigt voor ATB-route

HELLENDOORN - De eigenaar van een bosperceel op de Hellendoornse berg dreigt zijn gebied af te rasteren, waardoor de ATB-route op de berg gesloten wordt. Aanleiding is dat de man door mountainbikers uitgescholden en bespuugd werd.

Mountainbikers en andere recreanten op de Sallandse Heuvelrug komen geregeld met elkaar in conflict. Er zijn wandelaars die op de officiële mountainbikeroutes stokken, takken en zelfs boomstammen gooien. Maar de onverdraagzaamheid gaat nog verder. Er zijn mountainbikers die er niet van terugschrikken te schelden naar boswachters of boseigenaren. Er wordt zelfs naar hen gespuugd.

Dit laatste overkwam de eigenaar van een bosperceel bij de NTF. Deze meldde voorzitter J. Rikmanspoel van de Fietstoerclub CC’75 dat hij met onmiddellijke ingang zijn eigendom ging afrasteren. "Dat zou betekenen dat we de zwarte route zullen moeten sluiten’, aldus Rikmanspoel.

Onbeschoft

Na een gesprek met de man en een bezoek aan het betreffende terrein door het bestuur van CC’75 blijft de route echter onder voorwaarden open. "Wij hebben de grondeigenaar duidelijk gemaakt dat de onbeschofte personen geen lid hoeven te zijn van CC’75’, zegt Rikmanspoel.

Bij een afsluiting zou niet alleen de zwarte route gevaar lopen, ook de veldtoertochten gaan door het gebied. "Ik doe daarom een dringend beroep op alle mountainbikers zich aan de regels te houden en zich fatsoenlijk te gedragen. Het is in ons aller belang, dat we kunnen blijven genieten van onze sport.’

Nieuwe MTBroute in Heerde

MTBroutes.nl - De vaste mountainbikeroute in het Heerdese bos laat echter nog even op zich wachten. De eerste route van 15 kilometer zou half november klaar zijn maar onverwachte opruimwerkzaamheden in het natuurgebied zorgen voor vertraging. Inmiddels zijn er al redelijk wat routepalen geplaatst. Wanneer de route volledig gereed is, is nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, kun je dit lezen op de nieuwspagina van MTBroutes.nl

Voor mountainbikeroute geldt nu of nooit

LOSSER - De eerste permanente mountainbikeroute in Noordoost Twente is in concept vrijwel klaar, maar kan nog niet in gebruik worden genomen. " Dit jaar redden we het niet meer’, aldus H. Noordkamp, voorzitter van de Losserse Wieler Club en een van de pijlers achter de route.

In januari van dit jaar gingen Noordkamp en de zijnen er nog vanuit dat de geheel uitgepijlde en de ongeveer 55 kilometer lange route na de zomer klaar zou zijn. Mooi voor het begin van het seizoen, deze maand staan de eerste toertochten al weer op het programma, zodat mountainbikers en anders recreërenden elkaar niet meer lastig zouden vallen.

De route, die voor negentig procent over Lossers grondgebied gaat, staat inmiddels helemaal op papier. Dat is gebeurd met medewerking van F. Wijlens van de gemeente Losser. "Er zijn nog hooguit twee kleine knelpunten’, aldus Noordkamp. "Maar daar zijn wel alternatieven voor te bedenken. Het doorgaan van de route hoeft daar niet meer van af te hangen."

De gemeente Losser, en dan met name wethouder J. Benneker, heeft gisteren nog weer eens aangegeven volledig mee te willen werken aan de realisatie van de mountainbike-route. Hij heeft zelfs aangeboden een banenpooler vrij te maken voor het project. Hij zou, met ingetekende detailkaarten van het gebied, langs alle landeigenaren moeten gaan. Zodat elk mogelijk hobbeltje uit de weg wordt geruimd. "Als we, als projectgroep, er dit jaar niet uitkomen dan geven we alles vrij. Dan stop ik er geen energie meer in en mogen wat ons betreft de mountainbikers weer hun gang gaan. Lijkt me trouwens geen goede ontwikkeling’, voegt Noordkamp daar onmiddellijk aan toe.

Het onderhoud van de route komt voor rekening van de wielerverenigingen OWC (Oldenzaal), LWC (Losser), RTC Twente (Denekamp) en de ijsclub De Lutte. De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van de route komen grotendeels voor rekening van de Stichting Mountainbike Promotie Twente.

LWC heeft deze week ook overleg gevoerd met wethouder Benneker over de aanleg van een kleine trainingsroute voor mountainbikers door het natuurgebied De Zandbergen in Losser. De trainingsronde moet een lengte krijgen van ongeveer 2,5 tot drie kilometer. "De wethouder staat positief tegenover ons plan’, aldus Noordkamp.

http://www.lossersewielerclub.nl

Biken op de Posbank

Door Suzanne Huibers - RHEDEN - De zomerperiode is een ideale tijd om het bos in te gaan. Dat kan op verschillende manieren. Verslaggevers van De Gelderlander trekken er de komende weken op uit. Vandaag op de mountainbike de Posbank op.

Zigzaggend over het bospad. De dikke banden slingeren om de modderpoelen heen. Ze zoeken de harde stukken van het bospad op. De fietser hobbelt over de boomstronken heen. Benen strekken en buigen. Zweetdruppels glijden van het voorhoofd via de haargrens richting nek. De ATB-route over de Veluwezoom en Loenermark is zwaar. Zeker het zuidelijke deel over de Posbank. Vijftig kilometer is de route lang, maar gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om bochten af te snijden. Want vijftig kilometer mountainbiken en dan wel op klimmende en dalende bospaden is heel wat anders dan diezelfde afstand afleggen op een gewone fiets. Gestart kan worden in de buurt van Loenen, Eerbeek, Laag Soeren, Dieren, Ellecom, De Steeg, Rheden, Rozendaal en Terlet. Wij kiezen voor Rheden, omdat bij de VVV-post aan de Schietbergseweg de route verkrijgbaar is en mountainbikes te huur zijn. Van daaruit kan de route rechtsom of linksom worden gereden. Wij gaan op een snikhete zondag richting Rozendaal. Het eerste deel valt mee, maar dan wordt de klim ingezet. Meer mountainbikers rijden met de klok mee. De paden zijn smal. Passeren heuvelopwaarts is nauwelijks te doen. Als de fietser voor je het opgeeft, zit er niets anders op dan ook te gaan wandelen. En als er dan nog een tegenligger met een noodgang naar beneden dendert, gaat het maar net goed. Gele bordjes met daarop een zwarte driehoek en twee bollen geven de route aan. Na de oversteek over de Beekhuizenseweg gaat het mis. Geen bordje te zien. Meer mountainbikers kijken zoekend om zich heen of zijn verdiept in de routekaart. Ze besluiten het verharde fietspad een stuk te volgen, omdat die richting het Rozendaalsche Veld gaat. Dan opeens zijn ze er weer. Die gele bordjes met zwarte pijlen. Het stuk richting Terlet is prachtig. Struiken groeien tot kniehoogte. Het pad is niet meer dan een spoor van één band. Geen ander mens hier te zien. Van de drukte is nauwelijks iets te merken. Hoe noordelijker je komt, hoe meer snelle jongens op dure fietsen rondrijden. Maar een professionele outfit zegt niet alles, blijkt snel. Hele gespierde benen des te meer. Ga daar maar voor aan de kant. Op de kaart staat de mountainbikeroute met rode lijnen aangegeven. De blauwe lijnen geven paden aan waarop de mountainbiker ook mag fietsen. Die staan aangegeven met witte bordjes met daarop weer de zwarte driehoek en de twee bollen. De deels gele en deels witte borden geven aanrijroutes vanaf parkeerplaatsen aan. Al slingerend kan zo richting Ellecom worden gereden waar de 'rode' route weer kan worden opgepakt. Wie nog energie te over heeft, rijdt richting Loenermark. Dat deel is minder zwaar dan de route over de Posbank. Vanaf De Steeg is het flink klimmen om daarna weer heuvel-af te gaan. Maar onbesuisd naar beneden stuiven kan niet. Wandelaars komen tegemoet. Een van hen duwt een rode kinderwagen voort. Kwaad kijken ze naar de mountainbikers alsof die een misdaad begaan. Het is niet de eerste keer dat wandelaars zich op de mountainbikeroute begeven. In de buurt van de Beekhuizenseweg ten noorden van Velp loopt zelfs een paaltjeswandeling over een mountainbikepad. Het levert onbegrip van twee kanten op. Mountainbikers begrijpen niet waarom mensen er wandelen. Er staan toch pijlen die een ATB-route aangeven. En de bandensporen in het pad zeggen toch genoeg? Wandelaars daarentegen hebben geen begrip voor mountainenbikers op hun terrein. Daar komt bij dat aan het begin van de paden ook een bordje met 'wandelpad' staat. Voorzichtigheid is dus geboden. De fiets schuift van links naar rechts. De fietser staat op de pedalen. Gehijg klinkt. Tussen de bomen door is Rheden al te zien. Het gezicht is rood. De rug ondertussen al helemaal nat. Na drie uur fietsen komt het eindpunt in zicht. De ATB-route is voor 1,10 euro te koop bij de VVV-post aan de Schietbergseweg in Rheden. Er staat ook een westelijke route in de omgeving van Oosterbeek en Doorwerth op De fietsen kosten 11,35 euro voor een dagdeel en 16 euro voor een volledige dag. Er wordt 50 euro borg berekend.Voor meer informatie: tel. (026) 4953050. De Gelderlander

Wielerbond sterk geïnteresseerd in mountainbikeroute op Hulsbeek

OLDENZAAL - De graafwerkzaamheden liggen nu, vanwege de vakantieperiode heel even stil. De countouren van de eerste permanente mountainbikeroute in en rond het Hulsbeek zijn echter al duidelijk zichtbaar. De aanleg van de route is niet alleen interessant voor de ware liefhebber, ook mensen van de Nederlandse wielerbond hebben hun licht al opgestoken in Oldenzaal.

" Zij hebben ons bij de aanleg tal van adviezen gegeven’, aldus André Zeelte, die het mountainbikeproject coördineert namens de Junior Kamer in Oldenzaal. " Met name voor de langere rechte stukken, hebben zij hele leuke ideeën over de manier waarop wij die mooier kunnen aankleden. Zij hopen zelfs dat wij de baan zo kunnen inrichten, dat zij hem later kunnen gebruiken voor wedstrijden."

Voor de wielerbond is de baan in Oldenzaal interessant omdat die een ronde vormt met een totale lengte van ongeveer 8,5 kilometer. Zeelte: "In Nederland heb je wel meer mountainbike-routes. De meesten gaan echter van punt A naar punt B of zijn heel lang. Er is dus niet de mogelijkheid om er meerdere rondes op de rijden. Dat kan hier straks wel."

In het Hulsbeek, tegenover de kartingbaan in de richting van de Eurocamping is al een pad van ongeveer een kilometer uitgegraven. "Dat deel van de route maken we als eerste af. Met de aanleg van een klein lusje wordt het mogelijk dat mensen dat stuk al snel in gebruik kunnen nemen

Het initiatief om in het Hulsbeek een mountainbikeroute aan te leggen is afkomstig van de Regio Twente. De uitvoering kwam voor rekening van de Junior Kamer uit Oldenzaal. De achterliggende gedachte voor de aanleg van een route is het helpen oplossen van de gespannen relatie tussen mountainbikers en anders recreërende mensen. Daarom krijgt de route geen overlappingen met bestaande (wandel)wegen

Vier maanden geleden ging de eerste schop de grond in. Aanvankelijk was het de bedoeling om de paden puur met mankracht uit te graven. "Maar daar hebben we ons op verkeken. Met kleine kranen, waar we nu over beschikken, gaat het allemaal veel sneller. Bij de graafwerkzaamheden worden we geholpen door mountainbikers van OWC."

In financieel opzicht heeft de Junior Kamer de zaken redelijk voor elkaar. "Maar sponsors zijn nog steeds meer dan welkom’, aldus Zeelte. "Met de financiële mogelijkheden die we nu hebben kunnen we een baan aanleggen. Met meer geldschieters realiseer je echter een fantastische baan, met heel veel mooie natuurlijke hindernissen. En naar zo’n baan gaat onze voorkeur uit.’

De Twentsche Courant Tubantia

Pagina's