Mountainbiketracé in Lage Vuursche

LAGE VUURSCHE/SOEST - Mountainbikers krijgen vanaf maart meer ruimte in de bossen van Baarn en Soest. Staatsbosbeheer is bezig met de aanleg van een 12 kilometer lang parcours in de bossen van de Lage Vuursche. Het is de bedoeling dit tracé aan te sluiten op de mountainbikeroute op het Soesterhoogt.

In de bossen van de Lage Vuursche, dat onder de gemeente Baarn valt, worden momenteel 160 paaltjes in de grond geslagen voor de bewegwijzering. Met een shovel is een nieuw pad geëffend. Boswachter R. Berends, die verantwoordelijk is voor de bossen van de Lage Vuursche, zegt dat hiervoor geen bomen zijn gekapt.,,Het zandpad is nu 1,5 meter breed, maar zal dichtgroeien tot 60 centimeter. Mountainbikers hebben maar een smal paadje nodig,’’ aldus Berends. ,,Het pad is specifiek voor fietsers, er wordt rekening gehouden met heuvels en gaten.’’Het nieuwe parcours in Baarn krijgt opstappunten bij de recreatiekuil van kasteel Drakenstein (pal naast het kasteel) en bij het dagrecreatiepunt aan de Hoge Vuurscheweg. De route is in overleg met Mountainbikeclub Midden-Nederland aangelegd.De 12 kilometer lange route wordt aangesloten op het parcoursje in Soest. De Soester bosbeheerder J. Tupker zegt dat de route vanaf het Soesterhoogt, langs het spoor, het Berkenlaantje, de Wieksloterweg en de Biltseweg wordt verbonden met de Stulp in de bossen van de Lage Vuursche. ,,De verbinding van Soest naar de Lage Vuursche verloopt vooral over verharde wegen. Alleen bij het Berkenlaantje wordt een stukje bos meegepakt. Daar zullen we een fietsroute aanleggen, met bewegwijzering.’’Staatsbosbeheer heeft plannen om de mountainbikeroutes te verbinden met bestaande routes in Austerlitz en Amerongen. Zo zou er een parcours van 80 kilometer kunnen ontstaan. Districtshoofd Heuvelrug van Staatsbosbeheer J. de Vos zegt dat zo’n superroute opzich binnen een jaar te realiseren is, wanneer de verschillende grondeigenaren meewerken. ,,Voor particuliere eigenaren of bedrijven kan het aantrekkelijk zijn om mee te werken. Met een officiële route neemt de kans op vernielingen door wildfietsen af.’’Tupker zegt dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt voor het doortrekken van de parcoursen met die van Austerlitz en Amerongen. ,,Hiervoor zijn nog wel wat knelpunten. Zo moeten er een paar snelwegen gepasseerd worden.’’
Copyright © 2004 KrantenOnline - alle rechten voorbehouden

Nieuwe mountainbikeroute in de bossen rond Lage Vuursche

Staatsbosbeheer is momenteel druk bezig met de aanleg van een nieuwe mountainbikeroute in de bossen rond Lage Vuursche. Dit parcours van 12 kilometer moet aansluiten op de ook nog aan te leggen terreinfietsroute van de gemeente Soest. En zal begin maart klaar zijn. Het begin- en eindpunt van de route is de recreatiekuil Drakestein in Lage Vuursche en van daaruit naar De Stulp, Het Paardenbos vlakbij Baarn, De zeven Linden en dan weer terug. Het is mogelijk om het transferpunt met theeschenkerij, dat de gemeente Baarn op de hoek van de Hoge Vuurscheweg en de Hilversumsestraatweg wil maken in de route op te nemen.

Boswachterij De Vuursche is inmiddels druk bezig de nu nog kale paaltjes in de grond te slaan. over de toekomstige bordjes op deze paaltjes is Staatsbosbeheer nog in overleg met de gemeente Soest. De route rond lage Vuursche moet namelijk aansluiten op de "ruige rakker"- paden die Soest wil aanleggen. Voorbij de A28 moet de route weer aanhaken op de al bestaande route bij Austerlitz. Op termijn wordt het dan mogelijk om van Baarn naar Amerongen te fietsen. Voor de echte ijzervreters dus.
dank aan Frank OckeloenBron Gooi- en  Eemlander

Zuidoost Veluwe route

Al veel gefietst maar nog weinig beschreven: De Zuidoost Veluwe route!! Sinds kort is er een website over deze prachtige route. Op deze website is veel informatie te vinden over alles wat met de route te maken heeft: routebeschrijvingen, adressen, foto's, nieuwsberichten enz. Kijk eens op:http://home.hetnet.nl/~mtbroute/index.html

Nieuwe mountainbikeroute: de Cranendonckroute

SOERENDONK - Vanuit Soerendonk is een 28 kilometer lange nieuwe mountainbikeroute aangelegd: de Cranendonckroute. Deze sluit aan op de Pan-Hugtenroute (40 of 22 kilometer). Zaterdagochtend om 10.00 uur wordt de route geopend, onder meer door wethouder W. Engelen van Cranendonck en SRE-portefeuillehouder H. Kielenstijn.

De nieuwe route start, net als de Pan-Hugtenroute, bij kasteel Cranendonck in Soerendonk. De routes zijn een aanvulling op de negen al bestaande atb-routes. Komend jaar wordt er nog een aantal terreinfietsroutes uitgezet in Zuidoost-Brabant.

Route Noord-Beveland open voor publiek

noord-beveland.jpgMet de onthulling van het startbord door sponsor, Franc Kruitbosch, is afgelopen zondag de terreinfietsroute Noord-Beveland / de Schotsman voor het publiek opengesteld. Nadat 5 jaar geleden deze route voor het eerst werd uitgezet bleek de wegbewijzering niet meer up-to-date te zijn. Veel van de oude pijlen waren verdwenen en de oorspronkelijke paden bleken zelfs voor mountainbikers écht onbegaanbaar.
Foto: Franc Kruitbosch onthult het startbord.

Voor de Zeeuwse Mountainbike Vereniging X-Treme was dit reden temeer deze route weer eens goed onder handen te nemen. Bij de wegbewijzering werd nu gebruik gemaakt van het BLOSO teken, een internationaal gebruikte aanduiding voor terreinfietsroutes.De route voert vanaf het vertrekpunt aan de noordelijke parkeerplaats van natuurgebied "de Schotsman" (Kamperland) eerst langs de oever van de Oosterschelde aan de noordkant van Noord-Beveland om vervolgens de oversteek te maken naar Kortgene. Hier volgt het de boorden van het Veerse meer én dwars door het bosje van camping "de Paardenkreek" om vervolgens via Kamperland weer terug te keren naar het beginpunt.
Voor de liefhebbers is er dan nog de mogelijkheid om aansluitend een extra lus te rijden in het natuurgebied "de Schotsman".
De route is 36 km lang waarvan ca. 60% onverhard, de extra lus in natuurgebied "de Schotsman" is ca. 4 km lang. Voor zowel ervaren als onervaren mountainbikers is dit een schitterende en verrassende tocht over de dijken en grinddreven langs de natuurgebieden en de prachtige akkerranden die Noord-Beveland rijk is.
De vernieuwde route is tot stand gekomen door sponsoring van Franc Kruitbosch Reclame, Katsman Rond- en Tuinhout, Rademaker Control en met medewerking van Staatsbosbeheer, het Waterschap Zeeuwse Eilanden en Camping "de Paardekreek".

Door het struikgewas gekropen voor nieuwe routes

ASTEN - Het begon met het uitzetten van mountainbiketochten op de zaterdagmiddag. Inmiddels heeft Toeristen Wieler Club (TWC) Asten met behulp van het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) en de gemeente Asten vier nieuwe terreinfietsroutes aangelegd. -De routes worden zaterdag om 13.00 uur officieel in gebruik genomen.

Volgens TWC-voorzitter -J. Verheijen zocht TWC naar een manier om de vergrijzing binnen de dertig jaar oude club van wegfietsers tegen te gaan. Zo ontstond het idee om op zaterdagmiddag mountainbiketochten te houden. Daar kwam, zoals al werd verwacht, vooral ook veel jeugd op af.'Ben Vervoordeldonk is de grote animator binnen onze club als het om terreinfietsroutes gaat', laat Verheijen weten. 'Hij kroop soms zelfs letterlijk door het struikgewas op zoek naar nieuwe wegen. De routes werden door hem ingetekend en besproken met het IVN, de gemeente en de eventuele landeigenaar. Pas toen alles duidelijk was, heeft hij de definitieve routes getekend. Met de hulp van enkel clubleden is hij vervolgens zelf de paaltjes in de grond gaan slaan en heeft hij de bewegwijzeringsbordjes aangebracht. Maar het resultaat mag er zijn.'Zo'n vijfendertig kilometer, verdeeld over vier verschillende routes, liggen klaar om door de terreinfietser ontdekt te worden. De Schietbaanse Bossen, De Bergen, de Oostappense Bossen en de Dennendijkse Bossen zijn onderling met elkaar verbonden, zodat ze ook in hun geheel gefietst kunnen worden. Volgens Verheijen komen alle mountainbikers aan hun trekken. Haarspeldbochten'Er zijn haarspeldbochten in verwerkt, heuveltjes en stukken waar het moeilijk sturen is. Maar er is uiteraard ook veel natuurschoon. Hopelijk neemt de terreinfietser ook even de tijd om daar van te genieten.'De officiële opening van de fietsroutes wordt verricht door mountainbiker Bart Brentjens, wethouder J. Mennen en H. Kielenstijn van het SRE. Bart Brentjens geeft daarna nog een clinic voor de jeugd. Omstreeks 15.00 uur dagen Bart Brentjens en Ralf van Heugten van het Holland Pro Cycling team volwassenen uit om een stukje tegen hen te fietsen.

College: Landgoed Rechteren afgesloten dankzij ATB-ers

DALFSEN/RECHTEREN - Vanuit recreatief oogpunt gezien is het bijzonder spijtig dat landgoed Rechteren, met name als gevolg door het gedrag van ATB-ers, afgesloten is voor fietsers. Althans... dat schrijven burgemeester en wethouders van Dalfsen aan Ad Wever, in een reactie op zijn inspraakbijdrage afgelopen zomer.

Anderzijds hebben B en W begrip voor het correct omgaan met flora en fauna om het gebied en begrijpen zij de zorg van de rentmeester. Wevers schrijft in een brief terug volledige afsluiting voor fietsers overdreven te vinden, na dat hij in de coördinatiecommissie Dalfsen van het Vecht-Reggegebied vroeg ATB-ers te weren van de ‘kogelvanger‘. Hij vraagt het college nu bij het landgoed niet alleen een actief beheer van natuur- en landschapselementen te bepleiten, maar ook openstelling van twee wegen/paden voor alle fietsers. Hij noemt het pad dat begint bij het ‘Huis over de Brug‘ (Poppenallee) naar de Rechterensedijk en de weg vanaf de Diezerstraat via de Uithoek naar de Dalmsholterweg. Het college schrijft in antwoord op een andere vraag van Wevers dat het ontwikkelen van een ruiterroute wel als maatregel wordt genoemd in de beleidsnota Recreatie en Toerisme, maar dat dit niet de hoogste prioriteit heeft. Dit is opgenomen voor de middellange termijn: gedacht wordt aan de jaren 2005/2006.

Een landgoed is nu eenmaal geen pretpark

RECHTEREN - Fietspaden en routes voor mountainbikers op landgoed Rechteren? Rentmeester M.R. te Nuijl vindt dat geen taak van het landgoed. ‘Ik denk dat het een overheidstaak is om dat soort recreatieve zaken te regelen.‘.

Te Nuijl gaat in op de opmerkingen die het Dalfser gemeenteraadslid Ad Wevers onlangs maakte over afsluiting van het landgoed voor fietsers. Hij bestrijdt dat er wat is veranderd. Het enige wat er is veranderd zijn de rode stickers met het symbool ‘verboden voor fietsers‘. ‘Om nog eens nadrukkelijk aan te geven: hou je aan de regels.‘ Hij ontkent niet dat op de openstellingsborden alleen de toegang voor motorrijtuigen, bromfietsers en paarden expliciet wordt verboden, maar wijst meteen wel op een zin daaronder: ‘geen dieren verontrusten‘. Het landgoed wil de druk op flora en fauna niet verhogen. Fietsers in het bos verjagen de herten, die links en rechts wegstuiven en het risico lopen onder de trein of een auto te komen. De rentmeester van Rechteren weet intussen als geen ander dat van heinde en ver groepen fietscrossers komen om dwars door het Rechtersense bos te gaan. En niet alleen met crossfietsen, maar ook crossmotoren wordt door het bos gejakkerd. Degenen die dat doen, schromen bovendien niet om borden - é zeventig euro - weg te halen, alsof ze er dan wel mogen komen. Daarnaast noemt Te Nuijl de rotzooi die met name fietsers achterlaten. ‘Elk jaar gaan we met zo‘n twaalf man langs de paden om de rotzozoi op te ruimen, ook al zijn we geen kantonniers. Papiertjes van big macs en flesjes en terwijl de fietsers langskomen flikkeren ze nog de rotzooi weg.‘Maar rentmeester Te Nuijl wil ook weer niet de indruk wekken dat hij een hekel aan fietsers heeft. Mooi toch dat mensen met zoveel plezier het fietspad langs de Rechterensedijk nemen, vlak langs de kasteeltuin? En door zijn toedoen is langs de Diezerstraat een openbaar fietspad gekomen, over grond van het landgoed, maar overgedragen aan de gemeente. Fietsen over het landgoed gebeurt dus toch wel, al is het niet over de bospaadjes. Binnenkort heeft hij een gesprek met de Toerclub Dalfsen. Maar hij blijft erbij: fietsroutes maken is geen taak van het landgoed. ‘Het is geen pretpark, het is een landgoed. Dat heeft te maken met de natuur, de flora en de fauna.‘Maar al bij al heeft het landgoed op basis van de Natuurschoonwet wel vijftig kilometer paden opengesteld voor wandelaars, met of zonder (aangelijnde) hond. En hij houdt vast aan het overheidsbeleid, dus ook het provinciaal beleid, waarin stiltegebieden hoog genoteerd staan.Niet zelden spreekt hij overtreders op het landgoed aan, maar ze echt weren is moeilijk. Met name crossmotoren hou je niet bij met een auto. Was er vroeger nog veldpolitie actief. Dat is ook voorbij. ‘Qua overheidstoezicht is er niets.‘

Nieuwe route in Brabant (Traject van 40 kilometer door bos- en heidegebied)

OIRSCHOT - In het najaar kunnen Brabantse mountainbikers een nieuwe route fietsen. Het traject van veertig kilometer wordt uitgezet in het bos- en heidegebied ten zuiden van de lijn Middelbeers-Oostelbeers-Oirschot. De gemeente Oirschot

ls op 28 november het nieuwe viaduct in de Eindhovensedijk over de A58 klaar is, is de route volledig te gebruiken. "Het wordt steeds drukker in de bossen", zegt Cees van de Akker, secretaris van De Pedaleur. "Dat leidt wel eens tot conflicten tussen recreanten: zo mopperen wandelaars wel eens op mountainbikers als die van hetzelfde pad gebruik maken. Een duidelijk herkenbare route voor mountainbikers kan dat voorkomen. Voor toeristen is de route een gemakkelijke manier om de omgeving te ontdekken."
SamenspraakDe veldtochtcommissie van de vereniging bedacht een eerste versie van de route. "Wij organiseren elk jaar een mountainbiketocht en kennen het gebied dus goed. Op basis van deze eerste, voor fietsers optimale, versie zijn we gaan kijken wat die route betekende voor alle betrokkenen. In samenspraak met de gemeente Oirschot en de grondeigenaren zijn we gekomen tot de definitieve route. Verder hebben we uiteraard rekening gehouden met de natuurwaarde van het gebied."
PaaltjesDe mountainbikeroute wordt aangeduid met paaltjes. Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van de verharde weg. Bij sportpark De Kemmer in Oirschot en camping De Kempenzoom in Middelbeers komen startpunten, die worden aangegeven met borden. De route doet onder meer de Kuikeindsche Heide onder Middelbeers, de Sint-Martensberg bij Oostelbeers en 's Heerenvijvers bij Oirschot aan. De fietsers moeten zelfs even over de Kempenweg naar de overkant van de snelweg. Via de Eindhovensedijk en 't Hemelrijken gaat het terug naar de Oostelbeersche Heide.
Copyright © 2003 Brabants Dagblad - alle rechten voorbehouden

Vernieuwd: ANWB Routegids Mountainbike

Het aantal MTB-routes in Nederland is groeiende, dus is de ANWB Routegids Mountainbike uitgebreid van 40 naar 58 routes. Deze 58 mountainbikeroutes zijn bewegwijzerd en liggen verspreid door heel Nederland. De gids is geschikt voor zowel de fanatieke MTB-er als de recreant.ANWB Routegids Mountainbike v.l.n.r. -> JF, Rogier, Jass, Feanbiker.Elke route is voorzien van een kaartje, een routebeschrijving en praktische informatie zoals de start, de lengte en de moeilijkheidsgraad. Ook wordt het soort ondergrond, het verval en het percentage dat men op een onverharde ondergrond rijdt vermeld. Zo kan de mountainbiker zich optimaal voorbereiden. Verder is er in deze gids informatie opgenomen over het onderhoud van de mountainbike, gedragsregels ten aanzien van de natuur en tips om de rijtechniek te verbeteren.

Deze gids is in samenwerking met de mountainbikekenners van het maandblad FIETS samengesteld. Ontdek met deze gids dat het leuk is om te sporten en je tegelijkertijd over te geven aan de grillen van de natuur.
De ANWB Routegids Mountainbike kost € 14,95 en is verkrijgbaar bij alle ANWB-verkooppunten, bij boekhandels, warenhuizen en te bestellen via www.anwb.nl.

Pagina's