Dwarsliggers in het Kuinderbos

door Annemieke JanseSTEENWIJK/KUINRE - Mountainbikers kunnen niet meer langs het wandelpad de Kuinderberg af, althans niet meer met een bloedgang. Nota bene leden van de mountainbikeclub MBT Steenwijk 2000, hebben tijdens de natuurwerkdag met het plaatsen van twee dwarsliggers daar een stokje voor gestoken.

‘ATB-fietsen niet toegestaan‘ staat er streng op het bordje aan het begin van de wandelroute naar de ‘top‘ van de Kuinderberg. Ondanks de aanwezigheid van een prachtige, uitdagende 28 kilometer lange ATB-fietsroute willen mountainbikers nogal eens afwijken van geëffende paden. ‘Het is net zoiets als skiën naast de piste‘, legt MBT Steenwijk 2000 voorzitter Corjan Marinissen uit. ‘Mensen zoeken toch steeds de uitdaging en je kunt op dit pad een behoorlijke snelheid ontwikkelen. Niet leuk voor wandelaars die met een schreeuw aan de kant gejaagd worden en slecht voor de conditie van de paden.‘
Onder het motto ‘voor wat, hoort wat‘, hebben Jelle Woudsma en Corjan Marinissen de landelijke natuurwerkdag aangegrepen om op de wandelpaden hindernissen op te werpen voor ‘wildfietsers‘.
De MTB Steenwijk organiseert jaarlijks een paar grote, landelijke wedstrijden in het Kuinderbos en krijgt daarbij alle medewerking van Staatsbosbeheer. Als tegenprestatie en om de door de wildfietsers aangetaste goodwill op te poetsen, helpt de mountainbikeclub Staatsbosbeheer met het plaatsen van dwarsliggers op de wandelpaden. ‘We willen Staatsbos graag te vriend houden‘, zegt Marinissen. ‘Als te veel ATB‘ers de regels aan hun laars lappen en wandelaars niet meer veilig kunnen wandelen, kan Staatsbos beslissen om het hele gebied op slot te gooien voor ATB‘ers. Zoals dat ook al op de Woldberg in Steenwijk is gebeurd.‘
WILDFIETSERS
Marinissen en Woudsma leggen de laatste hand aan de eerste van de twee hindernissen. Het is droog, tussen de buien door. Het wandelpad ziet er hier netjes uit. Geen kapot gereden plekken. Over het pad liggen dunne eikenbomen vier hoog opgestapeld tussen een paar stammetjes. Zodanig dat je er met de wandelwagen (net) tussendoor kan, maar een mountainbiker moet er stevig voor in de remmen.
Een stuk verderop klinkt een motorzaag. Daar is Harco Bergman bezig met het omzagen van de tweede dwarsligger. Het wandelpad is daar wel kapot gereden. Het karwei is snel gepiept. ‘Zo, nu is er voor die wildfietsers geen lol meer aan om hier af te dalen. Net als ze lekker op gang zijn, moeten ze in de remmen‘, zeggen de leden van MTB Steenwijk en de boswachter tevreden tegen elkaar.
 
(De Stentor)

Nationaal Park: verrijking of verarming?

Zondagochtend. Lekker vroeg eruit want we gaan mountainbiken! Wanneer je 100 meter van de Sallandse Heuvelrug woont, lijkt het voor de hand te liggen lekker vanuit je huis door de es de berg in te fietsen om vrijuit je route te kiezen.

Vergeet het maar. Toch maar weer naar elders, waar je niet voortdurend het gevoel hebt ieder moment terechtgewezen of bekeurd te kunnen worden. Tuurlijk, er zijn twee mountainbikeroutes, maar die heb je wel een keer gezien (afgezien van het feit dat ze door Staatsbosbeheer niet of nauwelijks worden onderhouden).
Nog even de radio aan bij een kopje thee en een boterham. Radio 2. Hé, wat hoor ik? ‘Nationaal park Sallandse Heuvelrug gisteren geopend’. Boswachter Sjaak van Dijk wordt geïnterviewd.
‘Sjaak, wat levert die nieuwe status de Heuvelrug nu op?’
‘Nou eh, onder andere een flinke zak met geld’
‘En wat gaan jullie daar nu mee doen?’
‘We kunnen hiermee het ambtelijk apparaat rond het Nationaal Park versterken’
‘ Ja maar schiet jij daar nu mee op?’
‘Daardoor kan ik weer het veld in om zodoende de BOA’s beter aan te sturen’
‘Wat Sjaak? Aansturen? Afschieten lijkt me beter, zo houden we geen korhoen over!’
‘Nee, geen BOA-constrictors. maar Bijzonder Opsporings Ambtenaren’
En zo kabbelt het gesprek voort. Langzaamaan wordt bevestigd wat ik al vermoedde. Het Nationaal Park is een prima dekmantel om ongenode gasten uit de berg te weren.
(Zijn omwonenden ook gasten?)
Beste beheerders hou toch op met dit spelletje! Het gaat toch allang niet meer om de inhoud maar meer en meer om het prestige. Houden jullie je toch bezig met waar je goed in bent. Het eigenlijke natuurbeheer, voorlichting en educatie! Laat je toch niet voor het ambtelijke karretje spannen om zodoende als een stelletje veredelde bromsnorren door de berg te struinen. Hebben jullie voor dit vak gekozen om bonnen te kunnen uitschrijven; om het verblijf zo onplezierig mogelijk te maken voor de gasten of zo plezierig mogelijk? Volgens mij kunnen jullie het geld veel beter besteden. Doe niet net alsof jullie alleen weten wat goed is voor dit gebied. In mijn optiek is het er sinds het Nationaal Park in oprichting allemaal niet beter op geworden. En dan heb ik het niet alleen over de beperktere gebruiksmogelijkheden Suggestie: laat de bestaande paden vrij voor wandelaars en fietsers (inclusief mountainbikers). 99,9 % van de mensen zal echt niet buiten deze paden gaan. Daarvan hebben flora en fauna dus geen last. Waar het werkelijk om gaat is de eventuele last die wandelaars en fietsers van elkaar hebben. Maar moeten jullie je daar nou mee bezig houden?
Laten deze volwassen mensen dit alsjeblieft zelf oplossen. Wanneer jullie je beleid in deze niet veranderen zal het twijfelachtig imago dat jullie (SBB in het algemeen, maar Natuurmonumenten in het bijzonder) nu al bij een fors aantal mensen hebben, die het wel gehad hebben met allerlei verboden en bekeuringen, niet verbeteren
Daar draagt ook een titel van Nationaal Park niets aan bij.
Gisteren was de opening een groot feest, als ik de berichten moet geloven. Waarom kan niemand mij dan duidelijk maken wat ik er als inwoner van Nijverdal mee opschiet?De bedoeling van het Nationaal Park is toch hopelijk niet om de gebruiksmogelijkheden steeds verder te beperken?
Als dat wel de consequentie is van het ingezette beleid mag je het Nationaal Park wat mij betreft houden. Straks kun je alleen op een voorlichtingsvideo in het bezoekerscentrum nog maar zien hoe mooi dit gebied eigenlijk is...
Johan Huis in ’t Veld
Nijverdal

Natuurorganisaties en mountainbikers vinden elkaar

Goede gewoonten verdienen navolging. Dat moeten de organisatoren van de Wieler Tour Club (WTC) Geesteren hebben gedacht, toen hun gevraagd werd de organisatie van de eerste grote veldtoertocht in Twente van dit seizoen te organiseren. Morgen is het zover.

De mannen van WTC Geesteren kennen het klappen van de zweep. Het is immers niet de eerste keer dat ze tekenen voor Twentes eerste veldtoertocht. Vorig jaar werd besloten tot een grotere opzet van deze wedstrijd te komen. Dat gebeurde in nauw overleg met Staatsbosbeheer. Het werd een groot succes. Want nooit eerder konden zoveel deelnemers worden geregistreerd. Morgen worden opnieuw veel liefhebbers aan de start verwacht. Het is volgens de organisatoren te danken aan de toenemende populariteit van de mountainbikesport.
Een speciale commissie is al enige tijd bezig dit jaar opnieuw aantrekkelijke routes van 30 en 45 kilometer uit te stippelen. ‘Door intensief overleg met Staatsbosbeheer hebben we belangrijke knelpunten weggenomen. Er is nu een goede balans gevonden in het zoeken naar aantrekkelijke routes voor de deelnemers waarbij rekening is gehouden met de natuur en natuurliefhebbers’, aldus een woordvoerder van de club.
Resultaat van dat overleg is dat gebieden waar veel wandelaars komen, zo veel mogelijk moeten worden gemeden. Natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel hebben inmiddels groen licht gegeven eenmalig gebruik te maken van deze route. Ook de regionale Duitse overheid en particulieren konden zich vinden in de grensoverschrijdende route.
Een goede samenwerking met verschillende natuurorganisaties wordt binnen WTC beschouwd als een absolute voorwaarde een mountainbikewedstrijd te kunnen houden. Ook al om een antwoord te vinden op belangen die kunnen leiden tot een conflict en de negatieve beeldvorming van mountainbikers in het bos. Hoe dan ook. Wielerclubs, waaronder de WTCG, die zijn verenigd in het Regionaal Overleg Noord Oost Twente (RONOT), hebben een aantal jaren geleden gedragsregels opgesteld waaraan deelnemers zich dienen te houden. Natuurbeheerders en de Nederlandse Toer Fiets Unie hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Bij de inschrijving van een tocht worden de deelnemers met deze gedragsregels geconfronteerd.
Verder bestaan er plannen voor het aanleggen van een aantal vaste routes in Twente. Door de wekelijks te houden veldtoertochten van wielerclubs die zijn aangesloten bij de RONOT, hopen de gezamenlijke clubs te voorkomen dat liefhebbers op eigen initiatief de natuur intrekken.
Zwerfvuil
Met het oog op het belang van een blijvende goede samenwerking en uit solidariteit heeft de Geesterse wielerclub het afgelopen voorjaar in samenwerking met Staatsbosbeheer zwerfvuil geruimd in gebied het Springendal. Een tweede schoonmaakactie staat nu op het programma. Kortom: beide kunnen goed door één deur.
Copyright © 2004 De Twentsche Courant Tubantia - alle rechten voorbehouden

Vaart erin bij routes voor mountainbikes

Tubbergen heeft drie varianten op tafel; uitvoering krijgt steeds meer vormHet liefst al volgend voorjaar wil de gemeente Tubbergen drie bewegwijzerde routes voor mountainbikes klaar hebben liggen. De drie routes leiden de liefhebbers van de crossfiets door het noordelijke deel van de gemeente Tubbergen, vooral naar de omgeving van Mander en Hezingen.

De voorbereidingen vorderen gestaag, hoewel op veel vragen nog een antwoord moet komen. Meerdere redenen zijn er de oorzaak van dat de gemeente Tubbergen actief is met het ontwikkelen van deze routes.
‘Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de werkgroep Springendal en Staatsbosbeheer bleek dat mountainbikers soms voor overlast zorgen. Ze komen op plekken waar ze eigenlijk niet thuis horen, ze maken wandelaars aan het schrikken, ga zo maar door’, vertelt woordvoerder T. Leferink op Reinink van de gemeente Tubbergen.
‘Het moeilijke daarbij is dat de eigenaren van de natuurgebieden de mountainbikers wel kunnen aanspreken maar hen geen alternatief kunnen bieden. Zeggen van, hier niet, maar daar liggen geëigende routes voor jullie klaar’, vervolgt de beleidsmedewerker.
‘Tweede reden is dat wij als gemeente de leefbaarheid in het gebied Mander Hezingen een impuls willen geven. Het aantal landbouwbedrijven neemt af, overal en ook hier. Er moeten daarom maatregelen worden getroffen die de leefbaarheid van dit gebied ten goede komen. Er zijn nu al veel wandelaars die deze omgeving weten te vinden maar het gebied ‘kan meer aan’. Daarvoor kunnen de bewegwijzerde routes voor de mountainbikes zorgen.’
Globaal gesproken strekken de routes zich uit over het gebied van de stuwal bij Ootmarsum tot in de richting van Manderveen.
De omgeving van de Hooidijk, molen Van Bels en Frans zijn er in terug te vinden.
Het zijn routes waarbij de mountainbikers van de plaatselijke wielerclubs, WTC Tubbergen en WTC Geesteren, een enorme inbreng hebben.
‘De routes leiden over openbare wegen, soms ook door de bossen en natuurgebieden waar particulieren zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel eigenaar zijn’, legt Leferink op Reinink uit. ‘Onderdeel van de voorbereidingen is het toestemming krijgen van de eigenaren van hun terrein gebruik te mogen maken.’
De drie verschillende routes zijn zeven, 21.2 en 35.9 kilometer lang en lopen in elkaar over.
‘Je kunt van de ene op de andere route gaan. We hadden ook het idee de routes in Duitsland te verlengen, zelfs tot boven Uelsen toe omdat onze ‘verkenners’ op de fiets daar ook fraaie gebieden vonden, maar de Duitse buren zijn minder enthousiast.
Mogelijk dat in de toekomst door verder overleg op kleinere schaal delen van Duitsland kan worden bezocht.’
Op dit moment inventariseren de clubs hoe de bewegwijzering van de routes er uit moet zien. Daarbij wordt onder meer gekeken hoe het beborden van de trajecten moet plaatshebben.
Intussen wordt overleg gevoerd met partijen die interessen hebben in het bewuste natuurgebied. Daarbij kan worden gedacht aan vertegenwoordigers van de Lange Afstands Wandelclubs.
Dan zijn er nog de financiën. ‘Dat onderdeel moet nog verder vorm krijgen. Dat kan onder meer als wij meer gegevens over de bewegwijzering in handen hebben. Er wordt bij derden gezocht naar subsidiemogelijkheden voor dit grote project. We zijn optimistisch gestemd’, aldus Leferink op Reinink.
Als het allemaal klaar is, zal het een fraaie aanwinst zijn voor de mountainbikers. ‘Het zijn uitdagende routes, over zandwegen en vol met hoogteverschillen. Goed voor het crossfietsen, ook wedstrijden zullen mogelijk zijn.’
Copyright © 2004 De Twentsche Courant Tubantia - alle rechten voorbehouden

Natuuropzichter Willem van Ark ziet biken als recreëren

Politie Noord-Veluwe iets soepeler in bossenVELUWE - Toestanden zoals op de Veluwezoom komen op de noordelijke veluwe minder voor. Natuuropzichter Hans Tjoonk zegt overigens dat niet alleen mountainbikers maar ook andere overtreders een valse naam opgeven als ze betrapt worden op voor mensen verboden wildwissels. Groot verschil met de Veluwezoom is dat natuurbeheerders op de noordoostelijke Veluwe niet van plan zijn terreinfietsers buiten de uitgezette routes tot ‘persona non grata‘ te verklaren.

‘Ik zie het mountainbiken toch als een vorm van recreëren‘, zegt natuuropzichter Willem van Ark van Staatsbosbeheer Oost-Veluwe. Fietsen op wildwissels wordt niet geaccepteerd. ‘Dan wil ik geen discussies of smoesjes.‘
Van Ark wijst op onderzoek van de stichting Probos uit Wageningen dat concludeert dat conflicten in het bos hoofdzakelijk ‘sociaal‘ en niet milieu-schadelijk van aard zijn. Overigens komt niet alleen op de noordelijke Veluwe een vaste mountainbike- route. Er wordt ook gewerkt aan een vast traject van 60 kilometer rond Hoenderloo.

Keiharde controle op mountainbikers

door Nils ten Brinke - EERBEEK - Een biketeam van de politie maakt op de zuidelijke Veluwe jacht op mountainbikers die zich buiten de uitgepijlde route begeven. De strengere controles zijn nodig, vinden natuurbeheerders, omdat zich steeds vaker conflicten tussen wandelaars en mountainbikers voordoen

Maar ook om de natuur te beschermen. Op de rest van de Veluwe komen geen verscherpte controles. Daar zouden zich minder problemen voordoen en kiezen beheerders voor uitbreiding van moutainbike-routes.
Jan Potkamp, boswachter gebied Veluwezoom tussen Eerbeek en Arnhem, laat er geen gras over groeien. ‘Wie zich buiten de uitgezette route begeeft, gaat op de bon.‘ Een biketeam met assistentie van goed getrainde agenten staat Potkamp bij op de jacht naar wildrijders. Er zijn al diverse bekeuringen uitgeschreven wegens overtreding van de Flora- en Faunaweg. De boetes variëren van 30 tot ver boven de honderd euro. In de regel komt een overtreding op zestig euro te staan. Vooral het opgeven van een valse naam wordt flink bestraft. ‘Begin daar niet aan, want we vragen door‘, waarschuwt Potkamp.
Wie als veldrijder of mountainbiker probeert de bevoegde instanties eruit te fietsen om een bon te vermijden, neemt grote risico‘s. De politie is met meer dan een bandenplaksetje geoutilleerd. Een revolver, pepperspray, handboeien, een portofoon, een mes en een mobiele telefoon behoren tot de standaard-uitrusting. Desondanks zijn er enkele mountainbikers die het risico nemen en op hun betere conditie vertrouwen. ‘Het is er tot nu toe eentje gelukt.‘
Potkamp opereert in het bij mountainbikers zeer geliefde natuurgebied tussen Eerbeek en Arnhem. De relatief grote reliëfverschillen hebben ook een grote aantrekkingskracht op wandelaars. Om conflicten tussen wandelaars en terreinfietsers te voorkomen, hebben fietsverenigingen met natuurbeheerders een uitgepijlde route van vijftig kilometer uitgezet. Wie daarvan afwijkt gaat op de bon.
Die harde lijn geldt niet voor de hele Veluwe. Keiharde controles zoals bij Eerbeek, staan niet op de rol in de bossen bij Apeldoorn of op de noordelijke Veluwe. Groot verschil met de Veluwezoom is dat natuurbeheerders op de noordoostelijke Veluwe niet van plan zijn terreinfietsers buiten de uitgezette routes tot ‘persona non grata‘ te verklaren.
‘Ik zie het mountainbiken toch als een vorm van recreëren‘, zegt natuuropzichter Willem van Ark van Staatsbosbeheer Oost-Veluwe. Fietsen op wildwissels wordt niet geaccepteerd. ‘Dan wil ik geen discussies of smoesjes. Het mag gewoon niet.‘ Ook is er sinds kort een stuk van driehonderd meter in het stuifzandduin tussen Hoenderloo en Beekbergen voor fietsers afgesloten. Dat komt omdat er planten voorkomen die op de rode lijst voor beschermde planten en diersoorten staan. ‘Maar voor de rest hebben we maar heel beperkt last van moutainbikers.‘ Van Ark wijst op onderzoek van de stichting Probos uit Wageningen dat concludeert dat conflicten in het bos hoofdzakelijk ‘sociaal‘ en niet milieu-schadelijk van aard zijn.

ATB-route Veluwe (Hattem) in de maak

VELUWE - Een vaste mountainbikeroute van bijna 45 kilometer op de noordoostelijke Veluwe is in de maak. De gemeente Hattem wil contracten met vier wielerclubs sluiten voor het beheer en onderhoud van de baan.

‘Er is voor mountainbikers erg weinig op de noordoostelijke Veluwe‘, zegt Peter Sips, woordvoerder van de gemeente Hattem. ‘Mountainbikers gaan nu nog veel naar de zuidelijke Veluwe om een uitgezette route te rijden. Het moet toch mogelijk zijn in deze regio een aantrekkelijke route uit te zetten.‘
De aanleg van een 28 kilometer lange, bewegwijzerde route langs het Swolsebos en door landgoed Petrea is niet alleen om fietsers te plezieren. ‘Het is ook om schade aan de natuur en overlast voor wandelaars tot een minimum te beperken‘, zegt Sips. Deze route wordt aangesloten op de al bestaande 15 kilometer lange uitgezette route van de gemeente Heerde. Bij de Tonnenberg komen de beide tracés samen.
Districtscoördinator Evert van Welsum van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is enthousiast over het plan. ‘Zolang de route maar uitdagend en gevarieerd genoeg is, is het een grote aanwinst.‘ Volgens Van Welsum voldoet de bij Heerde uitgezette route niet aan die criteria. ‘Dat horen we van veel deelnemers.‘
Het is de bedoeling dat het nieuwe tracé ten zuiden van Hattem technisch en gevarieerd genoeg is om deelnemers op de route te houden. Van Welsum, tevens afgevaardigde van het MTB-Veluweberaad, zit er absoluut niet op te wachten dat fietsers hun krediet verspelen bij natuurbeheerders. Op de Veluwezoom tussen Eerbeek en Arnhem maken boswachters en een biketeam van agenten sinds kort jacht op fietsers die zich buiten de uitgezette route begeven. De boetes variëren van 35 tot 140 euro.
Het is volgens Sips niet de bedoeling dat mountainbikers na de komst van een vaste route niet meer in andere delen mogen komen. De gemeente Hattem wil een overeenkomst van vijf jaar afsluiten met de wieleverenigingen Swolland, Cyclo ‘78, TC Heerde en TC Hattem. Het is de bedoeling dat de verenigingen het onderhoud van de route op zich nemen.
De partijen komen op 25 augustus in Hattem bij elkaar om het plan uit te werken.

Mountainbikepad bezaaid met houtsnippers

 door Piet Kleemans - BURGH-HAAMSTEDE - Het karwei is nog niet geklaard, maar ongeveer driekwart van de schelpen op het mountainbikepad in de Boswachterij Westenschouwen is vervangen door houtsnippers. Het weghalen van de schelpen gebeurde op last van de provincie Zeeland.

De schelpen werden onlangs op verschillende plaatsen van het zes kilometer lange mountainbikepad in de Boswachterij Westenschouwen gestort. De schelpen werden gebruikt om kuilen in de terreinfietsroute dwars door het naaldbos op te vullen. Doe je dat niet, redeneerde Staatsbosbeheer, dan gaan mountainbikers om de kuilen heen rijden en wordt het pad steeds breder. En dat is niet de bedoeling. Staatsbosbeheer werd echter op de vingers getikt door de provincie Zeeland. Die beschouwt schelpen als verharding en met Staatsbosbeheer was eerder al afgesproken dat er geen nieuwe verharde paden in de boswachterij mogen komen.
De verharde paden - tegel- en betonpaden - die er al lagen voordat het gebied uitgeroepen werd tot beschermd natuurmonument, mogen blijven liggen, maar meer mogen er in de visie van de provincie niet bij komen.
WeghalenDe provincie verordonneerde daarom het weghalen van de schelpen. Staatsbosbeheer kreeg wel toestemming de kuilen in het mountainbikepad op te vullen met houtsnippers. Een kleine dertig vrijwilligers van mountainbikevereniging X-treme, enthousiast gebruiker van het terreinfietspad, staken zaterdag de handen uit de mouwen. Met behulp van aanhangwagen, kruiwagens en schoppen gingen de moutainbikers aan de slag om de door Staatsbosbeheer beschikbaar gestelde houtsnippers - naaldhoutchips in dit geval - op de juiste plaatsen aan te brengen. Boswachter D. Fluijt schat dat ongeveer driekwart van de kuilen in het mountainbikepad inmiddels opgevuld is met houtsnippers. Vooralsnog denkt hij dat de 80 kubieke meter houtsnippers voldoende zal blijken te zijn voor de knelpunten langs de hele route. Of het opvullen van de gaten met houtsnippers ook op lange termijn een bevredigende oplossing is, is volgens Fluijt moeilijk te zeggen. „De houtsnippers verteren op den duur. We zullen moeten afwachten hoe het in de praktijk uitpakt.“
Copyright © 2004 Provinciale Zeeuwse Courant - alle rechten voorbehouden

Mountainbikeroute van 45 km (Gemert-Bakel) in gebruik

GEMERT - Op initiatief van de gemeente Gemert-Bakel is drie jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van een fietsroute voor mountainbikers. Gisteren is de 45-kilometerlange route officieel in gebruik genomen. Hij voert door de natuurgebieden van alle zeven kernen van de gemeente.

'Er is veel overleg aan voorafgegaan', aldus wethouder Verkampen gistermorgen. 'Je moet bij het aanleggen van een dergelijke route goede keuzes maken, zodat niet achteraf blijkt dat je een aantal belangen over het hoofd hebt gezien. Bovendien voert de route over particuliere gronden en soms langs belangrijke natuurgebieden. Het heeft veel tijd gekost, maar we zijn nu dan ook extra blij dat de Pelgrims- en Stippelbergroute is gerealiseerd.'De wethouder benadrukte de goede samenwerking tussen de verschillende instanties en de drie wielerverenigingen uit Gemert. De drie hebben veel inbreng gehad bij het uitzetten van de 45 kilometer en bovendien handmatig een aantal single tracks (smalle bospaadjes) erin aangebracht.'Het parcours is verdeeld tussen de Toerwielerclub Gemert, Mountainbikeclub 'A.T. Beasts' en wielervereniging 'Gosandekant' en we hebben allemaal ons eigen stuk gebruiksklaar gemaakt', aldus John Manders, voorzitter van Mountainbikeclub A.T. Beasts. 'De route kent vier startpunten in Gemert, Handel, Stippelberg/Milheeze en Bakel en is behoorlijk pittig. De laatste weken hebben verschillende leden van onze club al een rondje gemaakt en ook voor de geoefende fietser is het een uitdaging.'
Degelijk plan
Als opening werd gisteren op het Ridderplein in Gemert een bord onthuld waarop de route staat afgebeeld, gemaakt door leerlingen van Helicon Helmond. Voor Wessel van Olst en Joep Coolen maakte de route deel uit van een project tijdens hun opleiding en dat heeft ze volgens eigen zeggen veel energie gekost maar ook veel ervaring opgeleverd. Het definitieve bord wordt zo snel mogelijk geplaatst.Tegen de route was in het begin veel weerstand omdat de natuur in gevaar zou worden gebracht. Door een samenwerking te realiseren tussen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Ontwikkelingsbureau Gemert-Bakel, de gemeente Gemert-Bakel en de drie wielerclubs is een degelijk plan opgezet. Voorzitter Eddie Bouwmans van 'Gosandekant': 'We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst veel mountainbikers ervoor zullen kiezen om deze route te rijden en niet meer 'wild' door de bossen te crossen. Op die manier kan veel natuur worden gespaard.'De Pelgrimsroute is 20 kilometer lang, start in Gemert of Handel en vormt het lichtste gedeelte. De Stippelbergroute is 45 kilometer en start mogelijk in Gemert, Handel, Bakel of op de parkeervoorziening Nederheide/Stippelberg. Folders zijn verkrijgbaar bij de VVV Gemert-Bakel.

Nieuwe route mountainbikes Gemert-Bakel

GEMERT - Wethouder H. Verkampen en F. Francissen van de VVV Heerlijck Gemert-Bakel nemen zondag samen de nieuwe mountainbikeroutes rondom de gemeente in gebruik. In samenwerking hebben gemeente, Stichting Landschap Gemert-Bakel, Toerwielerclub Gemert, mountainbikeclub AT-Beasts en wielervereniging Gosandekant deze route van in totaal veertig kilometer uitgezet. Daarin zit een verkorte versie van twintig kilometer voor de minder ervaren fietser.

De nieuwe mountainbike-route telt ongeveer tien kilometer aan smalle paadjes door bosgebied. Die zijn in overleg met de plaatselijke bosbeheerder aangelegd. Om 10.00 uur vertrekken Verkampen en Francissen op de fiets vanaf 't Ridderplein naar natuurcentrum De Specht in Handel.

Pagina's