Opening Waalrese & Heezer ATB route

Gevaarlijke vernielingen mountainbikeroute Waalrese en Heezer routes Op 23 april 2005 wordt een nieuwe terreinfietsroute officieel geopend in de gemeenten Waalre en Heeze-Leende. Een gezamenlijke nieuwe route van in totaal 45 kilometer.

Er is echter een groot probleem ontstaan sinds de route is bewegwijzerd in het veld. Bewegwijzering wordt opzettelijk vernield, ondergespoten met spuitbussen en routepalen uit de grond gehaald. Wat de situatie nog erger maakt is dat er bewust bomen en grote takken op de route worden gelegd. Deze leveren bijzonder gevaarlijke situaties op voor de rijders.
De problemen concentreren zich vooral rond het Gat van Waalre. TC Wilhelmina, de wielerclub die dat deel van de route controleert en onderhoudt namens het SRE, probeert de route iedere keer zo goed mogelijk te herstellen. Momenteel breiden de vernielingen zich verder uit richting de kern van Aalst. Het is echter onbegonnen werk om de route onder deze bizarre omstandigheden in goede conditie te houden door de wielerclubs.
Het SRE hoopt dat de mensen die deze vernielingen aanrichten beseffen dat ze met de vernielingen juist een tegengesteld effect bereiken. Het bosgebied onder Eindhoven is nu eenmaal een druk bezocht gebied waar ook veel mountainbikers komen. Als zij een route gaan rijden en halverwege houdt de bewegwijzering op, doordat deze vernield is, gaan de mountainbikers alsnog een eigen route zoeken. De route is juist bedoeld om de druk bezochte bossen voor meerdere bezoekers beter toegankelijk te maken, zodat een wandelaar, een ruiter en een mountainbiker elkaar zo min mogelijk hinderen bij hun bezoek aan het bosgebied.
Het SRE heeft deze route met de gemeenten Waalre en Heeze-Leende aangelegd, in samenwerking met Brabant Water en Brabants Landschap. De routes zelf zijn met veel zorg uitgezet door vier wielerclubs, TC Wilhelmina, TC Aalst-Waalre, TC Woensel en Biking Club Heeze, waardoor een aantrekkelijke route is gerealiseerd. De route is opgedeeld in vier lussen die afzonderlijk gereden kunnen worden, maar ook als één geheel. Zo is de route interessant voor verschillende rijders, een trainingsrondje of een zondagochtendtocht met verkortingsmogelijkheden.

Ede: Beleid én parcours zitten vol hobbels

Door QUIRIJN VISSCHERMountainbiken is een populaire sport op de Veluwe. Binnenkort moeten speciale routes de flora en fauna in kwetsbare gebieden beschermen. Maar niet iedereen zit daar op te wachten.

Ruud van Roekel en zijn vrouw pakken graag de mountainbike om er in Ede op uit te trekken. Ze hebben de mooiste achtertuin die je als sporter maar kunt wensen met bossen, heide, zandpaden en heuvels.
Toch komt de voorzitter van de Wielervereniging Ede (WV Ede) ook hobbels tegen die hij liever vermijdt. Gemeentelijke belemmeringen die hem, de honderdvijftig mountainbikers van WV Ede en talloze andere sporters en recreanten dwars zitten. Een aantal nieuwe crossfietsroutes moet verbetering in de situatie brengen, denkt de gemeente Ede. Maar Van Roekel houdt zijn bedenkingen.
Drie kwetsbare natuurgebieden krijgen gemarkeerde, soms verplichte routes voor mountainbikers: de Noord-Ginkel, de Zuid-Ginkel en het Roekelsebos. "We proberen schade aan bosreservaten te voorkomen", zegt Jan Lub van de gemeente Ede.
"De natuur moet in die gebieden meer z'n gang kunnen gaan. Normaal horen fietsers op geasfalteerde paden. Maar op grond van regelgeving mag ook buiten de paden gefietst worden. De gebieden die grenzen aan de Planken Wambuis, willen we ontzien."
De gemeentelijke natuurterreinen Noord- en Zuid-Ginkel grenzen aan het natuurgebied Planken Wambuis dat in handen is van Natuurmonumenten.
In deze twee bossen komen gemarkeerde paden met een verplichte route waarvan niet afgeweken mag worden. "De routes zijn vooral bedoeld voor fietsers van buiten", zegt Lub. "Arnhem en Renkum hebben het zo ook al geregeld."
Naast de verplichte routes, komen er ook aanbevolen trajecten. Het Edese Bos is wat de gemeente Ede betreft de plek waar de sportfietsers zich helemaal mogen uitleven.
Van Roekel doet dat dan ook graag.
"Mountainbiken is populair, al is het wel een beetje over z'n hoogtepunt heen", zegt hij. "Veel racefietsers stappen 's winters over op de mountainbike. Je moet over een redelijke conditie beschikken. En een goede fiets is duur. Goedkopere fietsen gaan vaak sneller kapot."
De honderdvijftig mountainbikers van de WV Ede maken twee keer per jaar zonder promotie een tocht door de eigen gemeente. Verder trainen de sporters in de Edese natuur. Rustgebieden en dassenburchten worden gemeden.
DE VALLEI 2
'Paden lopen van niks naar nergens'
Ondanks een welwillende houding ervaart de Edese wielersportvereniging veel weerstand van de gemeente Ede. De verplichte fietsroutes op de Ginkel ervaren de sporters als een dictaat.
"We begrijpen de argumenten van de gemeente niet", zegt Van Roekel. "Beheerders denken vaak 'o nee, daar komt een horde fietsers op ons af'. Maar over het algemeen ervaart niemand in Ede problemen. Traditionele beheerders doen van alles om mountainbikes te weren, zoals Natuurmonumenten."
De nieuwe mountainbikepaden maken geen onderdeel uit van vaste routes. Ze lopen volgens Van Roekel van niks naar nergens. "Als je het bos uit bent, moet je het maar uitzoeken", zegt hij. "Het is geen route. Wij kennen als Edenaren de weg wel. Maar recreanten kennen die niet. We denken dat die paden voor de gemeente zelf niet goed uitpakken."
WV Ede dubt over stappen tegen dit compromis. "Van ons hoeven ze er niet te komen", zegt Van Roekel.
Hij voelt meer voor een goed contact met de gemeente. "Er zijn veel zaken af te spreken", zegt hij. "Bijvoorbeeld om onze activiteiten te houden op uren dat er weinig wandelaars zijn. We zouden verder aan de bosrand van De Sijsselt langs het spoor obstakels kunnen plaatsen voor onze sport. Onze vrijwilligers zouden voor het onderhoud kunnen zorgen. En we hebben veel contacten met andere mountainbikers. Die kunnen we over het Edese beleid vertellen."
WV Ede kiest voor zelfregulering, de gemeente Ede voor bordjes. Van Roekel verwacht dat het verschil van inzicht niet snel uit de wereld zal zijn. "Het zal nog wel tien jaar duren."
Copyright © 2005 De Gelderlander - alle rechten voorbehouden

Bon mountainbikers

VASSE - De politie heeft zondag 22 mountainbikers bekeurd in de omgeving van de Braamberg (rechts van de Hooidijk in Vasse) en in de omgeving van de Slurf (tussen Vasse en Ootmarsum).

De mountainbikers fietsten in beschermd natuurgebied op de wandelpaden die uitsluitend zijn opengesteld voor wandelaars. Zij hebben allen een bekeuring van 64 euro gekregen.
Wat de verbalisanten opviel was dat geen enkele mountainbiker zich kon legitimeren. De sporters zijn hiervoor niet bekeurd, maar wel gewaarschuwd.

Veghel koppelt routes voor mountainbikers aan verbod

Veghel - Het gemeentebestuur van Veghel wil twee routes voor mountainbikers aanleggen en wel in de Eerdse en de Goorse bossen. Op deze routes mogen individuele mountainbikers en groepen legaal door de bossen crossen. Overal elders in de gemeente Veghel mag vanaf dat moment niet meer met de mountainbike buiten de openbare weg worden gefietst.

„We ontvingen steeds meer klachten van met name Staatsbosbeheer en de IVN dat mountainbikers wandelpaden in natuurgebieden kapot rijden. Met name in gevoelige gebieden als de stuifduinen in Eerde werd er veel schade aangericht door mountainbikers. Maar om de sport nou helemaal te verbieden ging ons te ver“, vertelt wethouder P. van Dieperbeek. „Volgens ons neemt de belangstelling voor deze sport juist steeds meer toe. En wij vinden dan ook dat het in deze gemeente mogelijk moet zijn om het te beoefenen.“ Er is volgens hem gekozen voor de Eerdse en Goorse bossen omdat deze bossen minder gevoelig zijn voor deze wat ruwe sport en omdat de routes enigszins centraal in de gemeente moeten liggen. Van Dieperbeek: „De aanleg van deze routes past ook goed binnen de recreatienota die we binnenkort behandelen in de gemeenteraad. Het is een mooie aanvulling op de wandelpaden, ruiterpaden, het fietsknooppuntensysteem en de kanoroutes op de Aa, die we in deze gemeente al hebben.“Het gemeentebestuur gaat nu contact zoeken met fietsverenigingen die veel mountainbikers onder hun leden hebben. Samen met deze verenigingen wordt een plan gemaakt om de routes aan te leggen en in te richten. „Wij denken daarbij aan hand- en spandiensten door de mountainbikers zelf en de gemeente die de zaak financiert“, verklaart Van Dieperbeek.HandhavenVan Dieperbeek en de rest van het college van B. en W. hebben hun licht opgestoken in de gemeente Gemert-Bakel, waar al langer dergelijke routes in gebruik zijn. „Dat loopt daar bijzonder goed. Het voorziet duidelijk in een behoefte.“ Hij waarschuwt dat de aanleg van de routes direct gekoppeld wordt aan een verbod op mountainbiken in andere natuurgebieden. „En daar gaan we ook streng op handhaven.“
Copyright © 2005 Brabants Dagblad - alle rechten voorbehouden

Inventarisatie afgesloten bos / natuurgebieden mountainbikers

NOC-NSF gaat dit voorjaar de publiciteit zoeken met de ruimteproblematiek in de sport Wat verstaan we hier nu eigenlijk onder. Kortweg gaat het om gebieden die voorheen toegankelijk waren voor recreatie en/of sport en dit nu (om uiteenlopende redenen) niet meer zijn. NOC-NSF zal dit doen met de boodschap 'er is te weinig buiten voor beweging'. Voor de mountainbikers onder ons een probleem dat niet uit de lucht komt vallen. Er zijn meerdere gevallen bekend van gemeentes, terreineigenaren of natuurorganisaties die dit soort ingrijpende maatregelen al heeft getroffen.

NOC-NSF wil graag aantonen dat dit een serieus probleem vormt. Daarvoor is het belangrijk om zoveel mogelijk van dit soort praktijkvoorbeelden te inventariseren. Dit kunnen ook gebieden zijn die men in de toekomst dreigt af te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Mocht je een dergelijk voorbeeld hebben, laat dit dan de NTFU weten. Stuur een mail naar mtorsius@ntfu.nl met de volgende gegevens:
- Waar is het terrein of gebied precies gelegen? - Wie is er verantwoordelijk voor de afsluiting? - Wie of welke groepen hebben (of krijgen) daar last van? - Naam van de contactpersoon of vereniging (aanmelder).
Hoe meer voorbeelden er zijn, des te beter NOC-NSF onze belangen op dit punt kan behartigen.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Mark Torsius, projectmedewerker mountainbike bij de NTFU. Telefoonnummer 0318-581300

Burgemeester wil met grondeigenaren praten over mountainbiken

TUBBERGEN - Burgemeester M. Stegers wil graag op korte termijn een gesprek voeren met onder meer grondeigenaren over het ontwikkelen van mountainbike-routes in de gemeente Tubbergen.

De routes liggen klaar, de medewerking van derden ontbreekt echter. ‘Elke keer lijken we een stap te zetten, maar mede door de grondeigenaren zijn er dan weer verschillen van mening waardoor het overleg strandt.
De weerstand tegen de mountainbikers is kennelijk groot. Ik wil op een zonnige zondagmorgen wel eens het gebied in met deze mensen en andere betrokkenen om te zien waar dit verzet op gebaseerd is.’
De gemeente denkt aan het ontwikkelen van verschillende bewegwijzerde routes, met elk een eigen afstand. De routes leiden de liefhebbers van de crossfiets door het noordelijke deel van de gemeente Tubbergen, vooral naar Mander en Hezingen.
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de werkgroep Springendal en Staatsbosbeheer bleek dat mountainbikers soms voor overlast in het gebied zorgen. Met de bewegwijzerde routes wil de gemeente deze vorm van overlast voorkomen.
Copyright © 2005 De Twentsche Courant Tubantia - alle rechten voorbehouden

Vaste ATB-route in Kempen op komst

VELDHOVEN – Door de Kempen komt een vaste route voor mountainbikers (ATB). Wielerclub Brabantia houdt morgen een tocht over het traject, dat samen met regiobestuur SRE en Probos (stichting van boseigenaren) is vastgesteld.

„Dit is het vierde concept voor een mountainbike-route“, licht bestuurslid T. Kouwenberg van Brabantia toe. „We zijn al vanaf de zomer bezig. De andere drie trajecten werden niet goedgekeurd door SRE of Probos. Het is ook niet gemakkelijk om een route samen te stellen. Je hebt namelijk met natuurgebied en particuliere grondeigenaren te maken. Het traject dat er nu ligt, is al voor tachtig procent goedgekeurd.“
Kwetsbare natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevolle stukken, zoals de houtwallen bij Zandoerle en de grafheuvels bij Vessem en Knegsel, worden ontzien. De route is bijna veertig kilometer lang en loopt ruwweg van Zandoerle via Vessem richting Wintelre en Oostelbeers. Vervolgens loopt de route nogmaals via Zandoerle naar het Vessemse vennengebied en eindigt in de bossen bij Steensel.
„We hebben doorsteken om kortere tochten mogelijk te maken“, aldus Kouwenberg. „We kunnen de route ook aanhaken bij bestaande routes, zoals die in de omgeving van Oirschot. Uiteindelijk willen we komen tot een koppeling in de hele regio van alle ATB-routes.“
ATB-tochten rijden is populair. Kouwenberg: „Brabantia heeft ruim tweehonderd leden van wie de helft uit Veldhoven komt. Maar aan onze tocht in de winter doen bijvoorbeeld twaalfhonderd mensen mee. De tocht van morgen is een lentetocht om mensen kennis te laten maken met de nieuwe route.“
Morgenochtend start de lentetocht tussen 9.00 en 10.00 uur bij camping Molenvelden in Zandoerle. Voor fietsers tot en met zestien jaar is deelname gratis. Anderen betalen 2,50 (leden NTFU) of 3,50 euro (niet-leden). Er is een rit van 45 en een tocht van 25 kilometer.
Copyright © 2005 Eindhovens Dagblad - alle rechten voorbehouden

Vaste ATB-route Drentsche Aa Zuid een puinhoop

Vorige week werden op onze vaste ATB-route al veel vernielingen bij Anloo geconstateerd; afgelopen zaterdag bleek tijdens een reparatieronde dat het aantal vernielde bordjes en palen in één week al weer minstens was verdubbeld. In de boswachterij Anloo c.q. het Landgoed Terborgh was zo’n beetje de helft van het aantal groene bordjes kapotgeslagen.

Zaterdag is eerst op het Balloërveld een groot aantal bordjes vervangen (ze waren zeer slecht geworden na enkele keren te zijn besmeurd met groene verf).
In de boswachterij Anloo/Landgoed Terborgh zijn zaterdag tientallen nieuwe bordjes bevestigd en enkele verplaatste (!) palen zijn weer op de juiste plek gezet.Je kunt de route nu weer goed fietsen, maar het zou ons niet verbazen als één dezer dagen de eerste bordjes en palen al weer worden vernield.Zelfs de koppen van de palen waren hier en daar helemaal kapotgeslagen; men gaat blijkbaar nu met een bijl of grote moker de palen te lijf.
Het zal duidelijk zijn dat het helemaal mis is met "onze" vaste ATB-route. Het regelmatig controleren en onderhouden is op deze wijze zinloos geworden. Wat vandaag wordt gerepareerd, is morgen weer vernield.
Een ander probleem is dat veel routepalen al behoorlijk verrot zijn. Als de palen worden geraakt door bijvoorbeeld een auto of tractor, breken ze direct bij de grond af. Ook de koppen zijn vaak slecht; nieuwe bordjes zijn vaak alleen nog te bevestigen met zeer lange schroeven of spijkers.
Er zit niets anders op dan dat we het onderhoudscontract met het Recreatieschap Drenthe opzeggen. Binnenkort zal hierover besluitvorming plaatsvinden in het Kamrad-bestuur.
Het is jammer dat de daders van de vernielingen op deze wijze hun gelijk halen (de route zal waarschijnlijk ingrijpend worden gewijzigd en misschien wel worden opgeheven).
Het is voor ’t Kamrad in ieder geval zinloos om door te gaan met controle en onderhoud. We hebben ons best gedaan en er de afgelopen jaren meer dan genoeg energie, tijd en geld ingestoken. Zodra er nieuws is te melden over nieuwe ontwikkelingen, wordt dit gemeld via het Kamrad-Forum te vinden op www.kamrad.nl.
dank aan www.mtbroutes.nl

Per 1 januari 2005 vergunning voor route Zuidoost-Veluwe

Vanaf 1 januari 2005 heeft iedere mountainbiker op de ATB-route Zuidoost-Veluwe een vergunning nodig. Natuurmonumenten heeft hiertoe besloten omdat de verschillende beheereenheden meer en meer te maken krijgen met extra voorzieningen. Het gaat hierbij om met name ruiter/koetsroutes en ATB-routes. De toenemende drukte op deze routes heeft als consequentie dat er steeds meer kosten moeten worden gemaakt voor het onderhoud ervan. Ook Natuurmonumenten heeft te maken met toenemende kosten en daarom wordt ook het principe -de gebruiker betaald- gehanteerd.

In het geval van de Zuidoost-Veluwe route betekent dit dat ATB-ers voor een bedrag van € 5,- per jaar onbeperkt gebruik kunnen maken van de route (let op:de vergunning is geen vrijbrief om buiten de paden te biken!). Omdat de ruiter/koetsroute 100 kilometer langer is gaan gebruikers hiervan ook meer betalen (€ jaar). De inkomsten hieruit komen ten goede aan de infrastructuur: het onderhoud van de route wordt hiervan betaald (het huren van een kraantje e.d.). Deze vergunning is tevens geldig op de routes Montferland en Loonse- en Drunense Duinen. Wanneer in de toekomst andere gebieden van Natuurmonumenten ook een vergunning invoeren is het de bedoeling dat je met dezelfde vergunning in alle gebieden van Natuurmonumenten terecht kan. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat er veel zonder vergunning gefietst wordt zal er gekeken worden naar sanctiemogelijkheden (sluiting van de gehele route is dan niet uitgesloten).

De vergunning krijgt de vorm van een sticker. Het maakt niet uit waar je die plakt, als je hem maar bij je hebt. Er komen in totaal 12 verkooppunten (varierend van Reerink rijwielen in Westervoort/Arnhem tot de horeca aan de kant van Loenen). De exacte gegevens verschijnen binnenkort in de krant. Ook zal eenn en ander via de routeborden bij de startplaatsen gecommuniceerd worden. Wordt vervolgd!

Met dank aan Koen van http://home.hetnet.nl/~mtbroute

Nieuwe atb route in Waalre en Heeze-Leende

Liefhebbers van een actieve fietstocht op de mountainbike kunnen binnenkort hun hart ophalen met de nieuwe terreinfietsroute in de gemeenten Waalre en Heeze-Leende. Deze nieuwe goed bewegwijzerde route loopt in de bossen van Aalst en Waalre, de bos- en heidegebieden van de Groote Heide en het Heezerenbos.

In deze twee gemeenten zijn volop mogelijkheden voor terreinfietsers om een mooie tocht te maken. De laatste tijd komen er echter steeds meer ongewenste terreinfietsroutes. Deze zijn soms zelfs bewegwijzerd met verf op de bomen of komen door bos- en heidegebieden waar dit minder gewenst is vanwege kwetsbare flora en fauna.
Samenwerkingsverband Regio EindhovenOm bovenstaande problemen te verhelpen is door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) een vaste terreinfietsroute ontwikkeld die attractief is voor de terreinfietser en de kwetsbare natuur ontziet. Drie wielerclubs uit de directe omgeving zijn hierbij betrokken: TC Aalst-Waalre, TC Wilhelmina, TC Woensel en ook vanuit Heeze is er nog een club enthousiaste wielrijders. Zij hebben niet alleen mee gedacht over waar een aantrekkelijke route zou kunnen komen, ze leggen zelf de route aan en zorgen vervolgens in samenwerking met het SRE voor het onderhoud van de route.
WerkzaamhedenMomenteel vinden er voor de aanleg van deze route verschillende werkzaamheden plaats door de wielerclubs. Zij verrichten snoeiwerkzaamheden, verbeteren op sommige stukken de paden van de route en plaatsen de bewegwijzering. Begin 2005 wordt de nieuwe terreinfietsroute geopend en kan er naar hartelust gefietst worden op een route variërend van 8 tot circa 45 kilometer. De route is opgedeeld in vier lussen die afzonderlijk, maar ook aansluitend op elkaar gefietst kunnen worden. Er wordt ook een routekaartje van de route uitgegeven door de Regio-VVV Zuidoost-Brabant, welke te koop zal zijn bij de lokale VVV-kantoren.
FinancieringDe terreinfietsroute is gefinancierd door de Europese Gemeenschap (Stimulus). Eerder zijn soortgelijke ATB-routes aangelegd in Bladel, Eersel, Luyksgestel, Reusel, Deurne, Someren, Nuenen, Asten, Cranendonck en Gemert-Bakel. In Zuidoost-Brabant ligt inmiddels een omvangrijk netwerk van vaste, bewegwijzerde terreinfietsroutes die voor de echte liefhebbers van deze buitensport een gevarieerd aanbod bieden.
InformatieVoor vragen kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), afdeling recreatie, mevrouw v.d. Kreeke, tel. 040-2594849 of met de afdeling groenvoorziening van de gemeente Waalre.
http://www.waalre.nl/asp/Actueel/Actueel.asp?nPageID=4540

Pagina's