Nieuw mountainbike parcours op vliegveld Valkenburg

De gemeente Katwijk krijgt een mountainbike-parcours op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. De drie kilometer lange baan gaat lopen over het zuidelijke deel waar vroeger de vliegtuigen stonden warm te draaien.

Er komt een plek met obstakels waar je kunstjes met je fiets kunt doen. Iedereen mag gebruik maken van de baan, je hoeft dus geen lid te zijn van de wielerclub.

Initiatiefnemer is de wielerclub van IJsclub Voorwaarts Katwijk. Planning is dat nog dit jaar het parcours geopend wordt. Het mountainbike-parcours is straks bereikbaar via de ingang van het vliegveld aan de 1e Mientlaan.

Bron: http://www.omroepwest.nl/

Brentjens in actie voor paden mountainbike

Sportbonden bieden petities Red de buitenrit en Behoud het toervaartnet aan met 27.000 handtekeningen
NTFU, KNHS en Watersportverbond: natuur moet open blijven voor buitensport

Veenendaal (NTFU) –Dinsdagmiddag 8 april hebben Anky van Grunsven (drievoudig Olympisch Kampioen dressuur), Bart Brentjens (Olympisch Kampioen mountainbiken en ambassadeur Actieplan Buitensport) en Stephan van den Berg (Olympisch Kampioen windsurfen) in de Tweede Kamer in Den Haag de petities Red de buitenrit met 20.503 handtekeningen en Behoud het toervaartnet met 6.500 handtekeningen aangeboden aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de vaste kamercommissie van Economische Zaken. Natuurgebieden in Nederland dreigen bij gebrek aan geld voor onderhoud dicht te gaan voor buitensporters en de infrastructuur van het landelijke toervaartnet versnippert. Dat zou een ramp zijn voor de 370.000 actieve ruiters en menners, 320.000 mountainbikers en meer dan een miljoen watersporters in ons land. Wielersportbond NTFU, paardensportbond KNHS en het Watersportbond hebben landelijke acties op touw gezet om het tij te keren.

Met deze landelijke petitieacties eisen de mountainbikers, paardensporters en watersporters dat buitensporten in de natuur mogelijk blijft en de infrastructuur voor de buitensport behouden blijft. Anky van Grunsven reageert: “Door de drastische bezuinigingen bij terreinbeheerders wordt een grote groep sporters geraakt en beperkt in het beoefenen van onze sport. Ruiters en menners maken jaarlijks zo’n 17 miljoen buitenritten. Wij zijn fel tegen het sluiten van ruiter- en menpaden. Buitenrijden in de natuur is een groot goed onder ruiters en goed voor paarden.”

Nederland bevaarbaar en betaalbaar houden
‘Een kwalijke zaak’ zo vindt Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond. ‘We maken ons hard om Nederland bevaarbaar en betaalbaar te houden, deze versobering brengt de watersport in gevaar. Provincies zijn vrij om eigen beleid te maken waardoor versnippering van de watersport ontstaat. Het landelijk toervaarnetwerk is gebaat bij een nationale visie.’ Het Watersportverbond vraagt aan de Tweede Kamer dat het Rijk medeverantwoordelijkheid neemt voor het in stand houden van het landelijke toervaartnet door met provincies hernieuwde afspraken te maken over beheer en onderhoud en dit financieel gaat ondersteunen.

Buitensport helpt Nederland in beweging
De actie wordt gesteund door Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en Actieplan Buitensport, een initiatief van een aantal sportbonden waaronder de KNHS en de NTFU, sportkoepel NOC*NSF en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Bart Brentjens, ambassadeur van het Actieplan: ‘Wij maken ons hard voor extra ruimte voor buitensport, een vorm van sporten die populair is door z’n laagdrempeligheid en flexibiliteit. Wil de doelstelling van de Sportagenda 2016, het integrale beleidsplan van de sport, worden gehaald (‘verhoging van het percentage wekelijks sportende Nederlanders van 50 naar 60%’), dan moeten er voldoende buitensportvoorzieningen zijn.’
 

Video: http://www.l1.nl/video/brentjens-actie-voor-paden-mountainbike-8-apr-2014

Nieuwe MTB-route door recreatiegebied Baggelhuizerplas (Assen)

Een lang gekoesterde wens van veel mountainbikers is in vervulling gegaan. Na ruim twee jaar voorbereiding en overleg met diverse instanties, heeft Assen nu een vaste MTB route door het recreatiegebied Baggelhuizerplas.

De afgelopen winter zijn vrijwilligers van de initiatiefnemende mountainbikevereniging MTB Assen, druk bezig geweest met de aanleg. De gemeente Assen heeft het project ondersteund met diverse materialen en routeborden.

De MTB route Baggelhuizerplas heeft een lengte van 9,5 kilometer en loopt kris kras door het recreatiegebied. De route is volledig bewegwijzerd en bevat snelle passages, technische stukken en diverse klimmetjes en afdalingen. Een uitdaging voor de beginnende én gevorderde mountainbiker.

Op zaterdag 12 april zal wethouder Albert Smit om 10:30 uur de MTB route Baggelhuizerplas officieel openen. MTB Assen houdt van 10.00 tot 12.00 uur ook een open dag. Iedereen is welkom. De festiviteiten vinden plaats bij de start van de route aan de oostkant nabij het hondenstrand.

Bron: http://www.dekrantvanmiddendrenthe.nl
 

Overhandiging petitie ‘Red de buitenrit!’ op 8 april in Den Haag

Op dinsdag 8 april overhandigen drie Olympisch Kampioenen Anky van Grunsven, Bart Brentjens en Stephan van den Berg de petities ‘Red de buitenrit’ en ‘Behoud het tourvaartnet’ aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Kamercommissie Economische Zaken in Den Haag. Ruiters, mountainbikers en watersporters doen hiermee een dringend beroep op de politiek om de natuur open te houden en de infrastructuur voor de buitensport op peil te houden.

Meer dan 26.500 handtekeningen
Paardensportbond KNHS heeft samen met de wielersportbond NTFU de landelijke petitieactie ‘Red de buitenrit’ op touw gezet om drastische bezuinigingen op het onderhoud van paden tegen te gaan . Er zijn inmiddels ruim 20.000 online handtekeningen binnengekomen. Ook de watersporters hebben zich uitgesproken voor behoud van de infrastructuur. Er zijn ruim 6.500 handtekeningen zowel schriftelijk als online geplaatst voor de petitie ‘Behoud het toervaartnet’ van het Watersportverbond.

Houd de natuur open voor alle sporters
Met de petities worden de Vaste Kamercommissie en de Staatssecretaris van EZ verzocht om een kwalitatief goed aangelegd en onderhouden route- en padennetwerk in Nederlandse natuurgebieden, afgestemd op de vraag van de paardensporters, mountainbikers, en watersporters financieel en beleidsmatig te faciliteren. De watersporters vragen om medeverantwoordelijkheid en medefinanciering door het Rijk voor het borgen van het toervaartnet. De petities worden ondersteund door overige partners van Actieplan Buitensport (de Wandelsportbonden, de Atletiekunie, de Schaatsbond , NOC*NSF en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform.
 

Boswerkdag 29 maart 2014: Lage Vuursche

Jouw hulp is ook welkom tijdens de Boswerkdag!
Zaterdag 29 maart van 9.00-14.30u organiseren Staatsbosbeheer en Mountainbike Club Midden Nederland (MBC-Midden) een boswerkdag voor het onderhoud aan de vaste mountainbikeroute bij de Lage Vuursche.

De mountainbikeroute van de Lage Vuursche wordt druk bezocht. De route van bijna 11 km door de bossen achter het paleis Soestdijk is erg in trek bij mountainbikers uit de regio, maar ook ver daarbuiten. Doordat de mountainbike route zo intensief wordt gebruikt is onderhoud noodzakelijk.

Staatsbosbeheer en MBC-Midden uit Soest werken al een jaren samen om de route te kunnen onderhouden. Kort gezegd: Staatsbosbeheer levert gereedschap en materialen en MBC-Midden de mensen. Twee keer per jaar vindt er een Boswerkdag plaats. Tijdens het laatste weekend van maart vindt het zogenaamde “grote onderhoud” plaats.

Er zal zand uitgereden worden, afwaterputten uitgegraven worden en zwerfvuil langs de route wordt opgeruimd. Een flinke klus, waarbij we nog wel wat hulp kunnen gebruiken! Alle mountainbikers die weleens gebruik maken van de route zijn welkom om te komen helpen. Het maakt niet uit of je lid bent van MBC-Midden, iedereen kan helpen. Meld je aan via: www.mbc-route.nl/boswerkdag. Door alle werkzaamheden zal de route op zaterdag 29 maart gesloten zijn.
 

Saboteur spant ijzerdraad op MTB-route in Kluisbos (België)

De draad hing over de holle weg in het Kluisbos. ‘Dat is moorddadig’, zegt Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos.
In het Kluisbos hebben onbekenden een ijzerdraad dwars over het mountainbikeparcours gespannen. De dunne draad hing manshoog. Wie er tegen rijdt dreigt zwaargewond of onthoofd te worden. Het Agentschap Natuur en Bos diende klacht in bij de politie.

Jean-Pierre Vandemeulebroucke uit Avelgem waarschuwt op zijn facebookpagina om extra voorzichtig te zijn in het Kluisbos. ‘Ik ben een fervente mountainbiker, maar wat een vriend uit Antwerpen meemaakte tart elke verbeelding’, zegt hij.

Bron:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140314_01026017

Red de buitenrit, teken de petitie!

We maken allemaal graag gebruik van de bossen: mountainbikers, ruiters, wandelaars en nog veel meer enthousiastelingen. Het zal je echter niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren flink bezuinigd wordt in Nederland. Hierdoor ontvangen grondeigenaren steeds minder subsidie en komen steeds meer faciliteiten onder druk te staan. De NTFU en de paardensportbond KNHS zijn daarom een actie begonnen om de politiek te bewegen de bezuinigingen terug te draaien.

Klik hier om de petitie te ondertekenen!
 

Wellicht heb je het vanavond al op het nieuws voorbij zien komen: middels de petitie "Red de buitenrit" kunnen buitensporters aan de Vaste Kamercommisie en de staatssecretaris van Economische Zaken hun mening kenbaar maken. Op deze manier willen ze de politiek vragen om goed aangelegde paden en route netwerken te (blijven) faciliteren. Reden genoeg om even te ondertekenen lijkt ons zo.

En klik hier voor een uitgebreide toelichting op de site van de NTFU

Steeds meer klachten over mountainbikers in Belgische Duinbossen

Het Agentschap voor Natuur en bos vraagt de recreanten in de Duinbossen om de regels te respecteren.

Recent zijn het aantal klachten omtrent het gedrag van de mountainbikers sterk toegenomen. Bovendien werd op verschillende plaatsen de nagelnieuwe infrastructuur vernield. Daarom zullen de boswachters en de natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos vanaf meer gerichte controles uitvoeren.

De voorbije tijd is zwaar geïnvesteerd in het beter openstellen van de Duinbossen van De Haan. De Vlaamse Overheid, met name het Agentschap voor Natuur en Bos, deed er alles aan om zoveel mogelijk bezoekers met open armen te ontvangen met respect voor de natuur. Met succes: er wordt volop gefietst, gewandeld en gerecreëerd in het gebied. 'Maar al die bezoekers moeten zich wel aan de regels houden'n klinkt het bij Natuur en bos. 'Na een aantal klachten hebben we beslist om vanaf nu gerichte controles te doen op recreanten die in overtreding zijn. Deze acties zijn nodig om het voor elke recreant zo aangenaam mogelijk te maken in het bos.'

Lees verder: http://www.nieuwsblad.be/

Overstapplek voor mountainbikers in Schoorl

De gemeente Bergen wil aan de Damweg in Schoorl een apart parkeerterrein aanleggen voor toeristen die met de auto naar de kust komen om in het duingebied te fietsen of mountainbiken.

Het ’fietstransferium’ is gratis voor de gebruikers en omvat ongeveer vijftig parkeerplaatsen en komt – als het aan het college ligt – vlakbij de nieuwe omlegging van de rotonde op de N9 langs het Noordhollands Kanaal. Volgens wethouder Cees Roem kan met het terrein de parkeerdruk in vooral Schoorl worden verminderd.

,,Veel dagjesmensen bezoeken de gemeente om de omgeving per fiets te verkennen’’, verduidelijkt Roem. ,,Vaak komen ze met de auto, parkeren in de dorpskernen en vervolgen hun route met de fiets die ze hebben meegenomen. Daarnaast hebben we het fietsparkoers in de Schoorlse Duinen dat onder mountainbikers erg populair is.’’

MTB-route tussen Nijmegen, Mook en Groesbeek weer open

De populaire mountainbikeroute door de bossen tussen Nijmegen, Mook en Groesbeek is klaar voor het nieuwe seizoen. De paden hebben nieuwe bewegwijzering gekregen en zijn waar nodig hersteld. Donderdag wordt het traject om 15.00 uur heropend bij het Jachtslot Mookerheide.

Ter gelegenheid van de opening fietsen de mountainbikers Marlo Koevoet en Kjell van den Boogert een deel van het parcours. Ook afvaardigingen van de gemeente Mook en Middelaar en de provincie Limburg zijn present.

Meer info:
http://www.gelderlander.nl/regio/rijk-van-nijmegen/opgeknapte-mtb-route-...

Pagina's